Држава: Република Србија (РС)

Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе: Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


 

Орган јединице локалне самоуправе: ОПШТИНСКА УПРАВА (ОУ)

 

Општинска управа образује се као јединствени орган. Општинском управом руководи начелник.

 

Слика: зграда Општине Кучево (2019. године)

 

Улица Светог Саве бр. 76
12240 Кучево
ПИБ: 101276623
Матични број: 07162995

 

Начелника Општинске управе Општине Кучево поставља Општинско веће Општине Кучево, на основу јавног конкурса, на период од пет година.

Начелник Општинске управе Кучево: Зоран Велимировић

- контакт телефон: 012/852-141 (централа), 012/852-142 (централа), локал 101

- централа Општинске управе Кучево: 012/852-141, 012/852-142 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО:

- Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове - руководилац одељења: Драгана Пљештишевић

- Одељење за буџет и финансије - руководилац одељења: Тања Живковић

- Одељење за инспекцијске послове - руководилац одељења: Сузана Ђорђевић

- Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду - руководилац одељења: Гордана Марић

- Одељење за локални економски развој (Одељење за ЛЕР) - руководилац одељења: Ненад Шулејић


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni