Држава: Република Србија (РС)

Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе: Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


Орган јединице локалне самоуправе:

ОПШТИНСКА УПРАВА (ОУ)


Општинска управа Кучево

ПИБ: 101276623
Матични број: 07162995

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Веб-сајт Општине Кучево: www.kucevo.rs

Имејл (email): nacelnik@kucevo.rs

Контакт: 012/852-141 и 012/852-142 (централа), локал 101 - начелник Општинске управе Кучево Зоран Велимировић


 

Општинска управа образује се као јединствени орган. Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе Општине Кучево поставља Општинско веће Општине Кучево, на основу јавног конкурса, на период од пет година.

Слика: зграда Општине Кучево (2019. године), Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево

 

Начелник Општинске управе Кучево: Зоран Велимировић

 

Општинска управа образује се као јединствени орган.

За вршење сродних послова, образују се УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ. Унутрашње организационе јединице Општинске управе су ОДЕЉЕЊА.

 

УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ТЈ. ОДЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО СУ:

- Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове (у оквиру кога је образован Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа) - руководилац одељења: Драгана Пљештишевић

- Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду (у оквиру кога је образован Одсек за пољопривреду) - руководилац одељења: Гордана Марић

- Одељење за буџет и финансије (у оквиру кога је обазован Одсек за рачуноводство и Одсек за локалну пореску администрацију (ЛПА)) - руководилац одељења: Тања Живковић

- Одељење за инспекцијске послове - руководилац одељења: Сузана Ђорђевић

- Одељење за локални економски развој (Одељење за ЛЕР) - руководилац одељења: Ненад Шулејић

Одељењем, дакле, руководи руководилац одељења.


Општинско правобранилаштво - Лазар Станојевић, 012/852-141

Лице за сарадњу са цивилним друштвом - Слађана Стојановић, 012/852-141, локал 213

Лице за заштиту података о личности при Општини Кучево - контакт телефон: 012/852-141, локал 205, мејл: zpodataka@gmail.com, Д. Миленковић


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni