ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА" У КУЧЕВУ

 

 

Одлука о изради измена и допуна ПДР "Индустријска зона" у Кучеву можете погледати овде.

Одлука о изради стратешке процене можете погледати овде.

Елаборат о изради измене и допоуне ПДР "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА" У КУЧЕВУ можете погледати овде.

Графичке прилоге можете преузети овде.

Текст огласа раног јавног увида можете преузети овде.

Записник са састанка у току РЈУ можете преузети овде.

Сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде ПДР-а, заинтересовани могу доставити путем и-мејл адресе: pdrindustrijskazona@kucevo.rs

 

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13.08.2019.године до 27.08. 2019. 
године у просторијама Општинске управе општине Кучево Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници општине Кучево.

 

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni