ТАРИФНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНЕ


27.09.2019.


Нови "Тарифник за издавање аката из области урбанизма и грађевине" можете видети/скинути ОВДЕ. Напомињемо да је дошло до промене уплатног рачуна.


КОНТАКТ: Обједињена процедура (урбанизам и грађевинарство) - централа: 012/582-141 и 012/852-142, локал 111


 

Табела: Тарифник за издавање аката из области урбанизма и грађевине

Редни број

ОПИС

ИЗНОС (динара)

1.

За жалбу и приговор против решења које доноси Општинска управа Кучево

400,00

2.

Потврђивање урбанистичког пројекта

7.000,00

3.

За издавање локацијских услова за изградњу:

.

А) стамбеног објекта:

- до 100 м2

- од 100 до 200 м2

- преко 200 м2

.

1.800,00

2.500,00

3.500,00

Б) помоћног и економског објекта:

            - до 100 м2

            - преко 100 м2

.

900,00

1.800,00

В) пословног објекта:

            - до 100 м2

            - од 100 до 200 м2

            - од 200 до 500 м2

            - од 500 до 1000 м2

            - преко 1000 м2

.

2.500,00

3.000,00

4.500,00

7.000,00

14.000,00

Г) објеката комуналне инфраструктуре (електро, ТТ, топловод, водовод и канализација):

            - до 100 м дужине

            - од 100 до 200 м дужине

            - од 200 до 500 м дужине

            - од 500 до 1000 м дужине

            - преко 1000 м дужине

 

 

2.500,00

3.000,00

4.500,00

7.000,00

14.000,00

4.

За издавање локацијских услова за изградњу објеката из обновљивих извора енергије

15.000,00

5.

За издавање грађевинске дозволе, за измену решења о грађевинској дозволи, решења којим се одобравају радови и накнада за легализацију објеката плаћа се по истим мерилима и истим износима као и за издавање локацијских услова.

 

6.

За издавање решења којим се одобравају радови на адаптацији, санацији, реконструкцији, радови на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за инвалидна лица, радови на текућем одржавању објеката, грађење зидних ограда

1.200,00

7.

Пријава почетка грађења објекта плаћа се у висини од 50% од прописане накнаде за издавање одобрења за изградњу објекта.

 

8.

За формирање грађевинске парцеле (парцелација, препарцелација)

1.500,00

9.

Пријава завршетка израде темеља

350,00

10.

За издавање употребне дозволе за објекте:

            - грађана

            - правних лица

 

1.000,00

2.000,00

11.

За решење на прикључење на комуналну инфраструктуру

300,00

12.

За изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу

200,00

13.

За издавање уверења о старости објеката и других уверења

300,00

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni