ЈАВНИ ПОЗИВИ (КОНКУРСИ) У ОБЛАСТИ СПОРТА

ЗА 2021. ГОДИНУ


Општина Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

Контакт: 012/852-141 (централа Општине Кучево)


КЛИКНИ И ОТВОРИ / КЛИКНИ И СКИНИ


ОБАВЕШТЕЊЕ

КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ КУЧЕВО

РАСПИС ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

 

Обавештавају се спортске организације општине Кучево  да сходно Правилнику о категоризацији спортских организација у општини Кучево бр. III-06-3-11/2017/25 најкасније до 31.01.2020. године доставе Упитник за категоризацију спортских организација одштампан на обрасцу број 1 – УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, са пратећом документацијом којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање.

Упитник доставити поштом или лично (на писарници Општинске управе Кучево) на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве 76, са назнаком Комисији за категоризацију спортских организација.

Спортске организације које неблаговремено  доставе тражене податке или доставе податке који су нетачни у односу на оне на основу којих се врши рангирање искључују се из поступка рангирања као и са утврђене ранг-листе.

Образац број 1  Упитник за категоризацију спортких организација можете преузети на званичној интернет презентацији општине Кучево на веб-адреси:  http://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/sport-2021.php – „ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 - Упитник за категоризацију спортксих организација“ или путем директне веб-адресе (линка): http://www.kucevo.rs/modules/download_gallery/dlc.php?file=2124

Обавештење објавити на Огласној табли Општинске управе Кучево и на званичној интернет презентацији Општине Кучево www.kucevo.rs


У Кучеву, 15.01.2020. године.


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni