ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  Јавно комунално предузеће "Кучево" Кучево 

 

Скраћени назив: ЈКП "Кучево" Кучево

  • Трг Вељка Дугошевића 32
  • 12240 Кучево
  • ПИБ: 102025919
  • Матични број: 07323824
  • жиро рачун: 160-98503-29
  • телефон: 012/852-137 (централа)
  • имејл: jkpkucevo@gmail.com
  • веб-сајт: https://jkpkucevo.rs/

директор: Славиша Маријоковић


Напомена: потврдите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе истих


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио/поставио: ДМ)

ажурирано: 08.07.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni