ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  Дом здравља Кучево 


  • Жике Поповића 42
  • 12240 Кучево
  • ПИБ: 106947093
  • Матични број: 17814290
  • жиро рачун: 840-821661-12
  • телефон: 012/852-108 (информације), 012/852-300 (рачуноводство)
  • имејл: dzkucevo@gmail.com
  • веб-сај: www.dzkucevo.co.rs
  • Заштитник права пацијената: Зоран Велимировић, контакт: 064/89-79-105 или 012/852-141 централа Општине Кучево - локал 101

директорка: Емина Перић Ивин


Напомена: потврдите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе истих


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио/поставио: ДМ)

ажурирано: 28.05.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni