Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото, графикони) и веб-администратора веб-странице "КОВИД-19" Кучево је: kucevacke.novine@gmail.com (ДМ).уредник и приређивач "КОВИД-19": ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

(прилоге припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ, kucevacke.novine@gmail.com)


СТАТИСТИКА У РЕГИОНУ


 Пандемија у свету проглашена је 11. марта 2020. године, а епидемија у Србији 20. марта 2020. године.


 

Пратите тренутне (данашње) податке на веб-страници https://www.worldometers.info/coronavirus/

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О COVID-19 У РЕГИОНУ

БРОЈ ПОЗИТИВНИХ И БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ

– ажуриранo: 01.09.2021, 01.10.2021. и 01.11.2021. године 

ДАТУМ

РАНГ ПОЗИТ.

(1–223)

ДРЖАВЕ РЕГИОНА

УКУПАН БРОЈ ПОЗИТИВНИХ
од почетка пандемије

Број
позитивних
у последња
24 часа

УКУПАН БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
од почетка пандемије

Број
преминулих
у последња
24 часа

01.09.2021.

33

Румунија

1.100.208

+1.443

34.591

+21

01.10.2021.

33

1.244.555

+10.887

37.210

+169

01.11.2021.

29

1.655.024

+6.993

48.073

+311

01.09.2021.

41

Србија

766.279

+3.346

7.307

+15

01.10.2021.

36

949.260

+7.271

8.280

+46

01.11.2021.

35

1.148.645

+5.896

10.018

+63

01.09.2021.

37

Мађарска

812.531

+194

30.059

+1

01.10.2021.

42

823.384

+679

30.199

+9

01.11.2021.

42

874.630

+11.211

30.881

+152

01.09.2021.

48

Грчка

590.832

+2.868

13.669

+47

01.10.2021.

48

658.368

+2.601

14.860

+32

01.11.2021.

46

747.595

+5.425

15.990

+52

01.09.2021.

59

Бугарска

457.487

+1.745

18.950

+54

01.10.2021.

57

504.253

+2.091

20.969

+87

01.11.2021.

51

608.499

+6.007

24.309

+310

01.09.2021.

66

Хрватска

374.803

+805

8.338

+4

01.10.2021.

65

406.307

+1.517

8.650

+10

01.11.2021.

63

471.474

+1.126

9.251

+31

01.09.2021.

80

Словенија

267.962

+764

4.450

 

01.10.2021.

81

294.335

+970

4.565

+4

01.11.2021.

79

337.108

+1.257

4.755

+10

01.09.2021.

86

Босна и Херцеговина

214.759

+906

9.815

+12

01.10.2021.

86

235.536

+761

10.635

+29

01.11.2021.

84

254.348

+302

11.607

+112

01.09.2021.

90

Северна Македонија

177.399

+905

5.964

+26

01.10.2021.

90

191.820

+412

6.683

+15

01.11.2021.

92

202.705

+153

7.145

+13

01.09.2021.

96

Албанија

147.369

+982

2.501

+3

01.10.2021.

95

170.778

+647

2.705

+7

01.11.2021.

97

185.497

+197

2.931

+7

01.09.2021.

105

Црна Гора

115.956

+571

1.732

+8

01.10.2021.

101

131.946

+447

1.928

+5

01.11.2021.

103

144.692

+378

2.107

+4

Извор: Worldometer (COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC) (ЛИНК).

Табеларни приказ урадио: медијски сарадник и веб-администратор: ДМ (kucevacke.novine@gmail.com)

*Ажурирање се врши једном месечно (за први у месецу).

 


Веб-страница започета са радом од 06.03.2020. године. Засебна веб-страница региона креирана 03.11.2021. године

КОВИД-19 статистику кроз тебеле и графиконе припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ (kucevacke.novine@gmail.com)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni