ОПШТИНА КУЧЕВОСветог Саве 76 12240 Кучево012/852-141, 012/852-142 РАДНО ВРЕМЕ


 

ЗАКАЗАНА 14. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 20.12.2021.

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 18.12.2021]

[ ВЕСТИ ] >>

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је за понедељак, 20. децембар 2021. године, 14. редовну седницу Скупштине општине Кучево.

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Верификација одборнику Радиши Јовановићу из Волује;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогуизмене и допунеОдлуке о Буџету општине Кучево за 2021. годину;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о Буџету општине Кучево за 2022. год
 4. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кучево за период 01.01-30.09.2021.
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу измене и допунеКадровског плана за 2021. годи
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Кадровског плана за 2022.
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о јавним расправама;
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о давању сагласности предузећу Каструм за изградњу грађевинског обј
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању односно покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево дела КП. бр. 5338/4 КО Кучево 1 непосредном пого
 10. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Буковској, МЗ Буковска;
 11. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Великој Бресници, МЗ Велика Бресница;
 12. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Волуји, МЗ Волуја;
 13. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Дубокој, МЗ Д
 14. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Кучајни, МЗ Кучајн
 15. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Мишљеновцу, МЗ Мишљеновац
 16. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Мустапићу, МЗ Мустапић
 17. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Равништу, МЗ Буковска
 18. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Раковој Бари, МЗ Ракова Бара;
 19. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Сени, МЗ Сена.
 20. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Српцу, МЗ Српце;
 21. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Турији, МЗ Турија;
 22. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Церемошњи, МЗ Церемошња
 23. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Церовици, МЗ Церовица;
 24. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у    Шевици, МЗ Шевица
 25. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Зграде културе у Раброву, МЗ Раброво
 26. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о продужењу закупа Илић Сајдл Ивани;
 27. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији општине Кучево
 28. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању програма пословања Јавног комуналног предузећа Кучево за 2022. годину
 29. Упознавање за Извештајем о усклађености планираних и реализованих активност   из програма пословања за III квартал 2021. године Јавног комуналног предузећа   ,,Кучево“ Кучево
 30. Разматрање и одлучивање о усвајању Плана рада Туристичке организациј Кучево“ за 2022. годину и Плана промотивних активности Туристичке  организације Кучево“ Кучево за 2022. годину
 31. Разматрање и одлучивање о усвајању Програма управљања Споменицима природе Пећина Церемошња“ и Пећина Равништарка“;
 32. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана школског одбора   основне школе ,,Слободан Јовић“ Волуја;
 33. Разматрање и одлучивање о разрешењу чланова Управног одбора Центра за   социјални рад за општину Кучево;
 34. Разматрање и одлучивање о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево
 35. Разматрање и одлучивање о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу Драган Кецман“ Кучево;
 36. Разматрање и одлучивање о именовању члана Управног одбора Центра за културу „Драган Кецман“ Кучево;
 37. Разматрање и одлучивање о разрешењу секретара Изборне комисије јединице   локалне самоуправе општине Кучево;
 38. Разматрање и одлучивање о именовању секретара Изборне комисије јединице  локалне самоуправе општине Кучево;
 39. Разматрање и одлучивање о разрешењу члан  Надзорног одбора библиотеке Никола Сикимић Максим“;
 40. Разматрање и одлучивање о именовању члана Надзорног одбора библиотеке Никола Сикимић Максим
 41. Одборничка питања.

извор: локални медиј


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
Застава Републике Србије
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni