ОПШТИНА КУЧЕВОСветог Саве 76 12240 Кучево012/852-141, 012/852-142 РАДНО ВРЕМЕ


 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ II КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022.

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 12.05.2022. године]

[ ВЕСТИ ] >>

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

УПЛАТА ДРУГОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. мај 2022. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име другог квартала за 2022. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2021. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама бр. 14 и бр. 12 или на телефон (централа) 012/852-141 и 012/852-142.

Локална пореска администрација Општине Кучево


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
Застава Републике Србије
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni