ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО   

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ    
Имејл за администратора званичне веб-презентације је: kucevacke.novine@gmail.com


ОДЛУКА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

20-03-2020, 10:56

Начелник Општинске управе оштине Кучево дана 18.03.2020. године донео је Одлуку о раду Општинске управе Кучево за време ванредног стања. Више о томе погледајте у прилогу.

ОТВОРЕНА ПОСЕБНА ВЕБ-СТРАНИЦА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА И ВАНРЕДНОГ СТАЊА

2, administrator

Поштовани суграђани, како је председник Републике Србије Александар Вучић прогласио ванредно стање на читавој територији Републике Србије поводом пандемије и епидемије изазване вирусом корона "COVID-19" (КОВИД-19), а Влада Републике Србије и њена министарства и Општина Кучево у складу са тиме доносе низ мера у циљу сузбијања ширења вируса корона "COVID-19", направилили смо посебну веб-страницу на сајту Општине Кучево под називом "COVID-19" путем које се можете на једном месту информисати о актуелним мерама, упутствима, упозорењима, контактима, обавештењима, вестима, линковима... Републике Србије и Општине Кучево везано за актуелну ситуацију проузроковану коронавирусом "COVID-19". Страница "COVID-19" се налази у главном (почетном) менију сајта Општине Кучево (http://www.kucevo.rs/) на десном крају, а можете је отворити и путем веб-адресе (кликом на линк овде): http://www.kucevo.rs/covid-19.php.

ПОСЕБНУ СТРАНИЦУ КОЈУ СМО НАПРАВИЛИ САМО СА ИНФОРМАЦИЈАМА ВЕЗАНИМ ЗА ВИРУС КОРОНА COVID-19 МОЖЕТЕ ОТВОРИТИ И КЛИКОМ НА СЛИКУ (БАНЕР) ИСПОД:или кликом на овај линк: http://www.kucevo.rs/covid-19.php.

Делујмо превентиво и БУДИМО ОДГОВОРНИ према себи и другима!

Само сви заједно, уједињени и солидарни, можемо изаћи из ове битке као победници!

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:
У Општинској управи Кучевo отворен је посебан контакт број 012/852-103 (кол центар) на који грађани могу добити све информације везане за новонасталу ванредну епидемиолошку (пандемијску) ситуацију проузроковану вирусом корона COVID-19. Контакт број ће бити отворен сваког дана од 07.00 до 19.00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06-03-2020, 06:14

Обавештавају се политичке странке, страначке коалиције, друге политичке организације, групе грађана које планирају учествовање на локалним изборима за одборнике Скупштине општине Кучево, расписаним за 26.04.2020. године, да је Изборна комисија ЈЛС (јединице локалне самоуправе) прописала обрасце. За више (увид и скидање образаца) погледајте испод на "Прочитај више".

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

06-03-2020, 06:13

Општинска управа Општине Кучево излаже на увид део Јединственог бирачког списка за подручје oпштине Кучево. За више погледајте испод на "Прочитај више".

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

02-03-2020, 10:29

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије оглашава рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. године до 2035. године. За више погледајте испод на "Прочитај више".

ОД САДА МОГУЋА ПРИЈАВА ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЕЛЕКТРОНСКИ И У ОПШТИНИ КУЧЕВО

2, administrator

Кучево, 27. фебруар 2020. године

Грађани општине Кучево од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве деце у предшколске установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

За детаљније информације можете се обратити Предшколској установи „Лане“ Кучево на број телефона: 012/852-366.

Веб-страницу Предшколске установе „Лане“ Кучево можете посетити преко веб-адресе (линка): http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/predshkolska-ustanova-lane-kuchevo.php.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ

2, administrator

Општинско веће Општине Кучево донело је Одлуку о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2021. годину. Више о јавном позиву можете видети на веб-адреси (линку): http://www.kucevo.rs/servis-gradana/javni-konkursi-i-javni-pozivi-2021/sport-2021.php.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ

2, administrator

19.02.2020. године

ОПШТИНА КУЧЕВО - ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ  И ПРИВРЕДУ у складу са чланом 5 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 73 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19) ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ У КУЧЕВУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ У КУЧЕВУ

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву одржаће се у трајању од 30 дана, од 19.02.2020. године до 19.03.2020. године у просторијама Општинске управе Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној веб (интернет) презентацији (веб-сајту) Oпштине Кучево www.kucevo.rs на веб-адреси http://www.kucevo.rs/planovi-i-projekti/planovi-u-izradi/pdr-industrijska-zona-kuchevo.php.

Јавна презентација Нацрта измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву биће одржана дана 04.03.2020. године са почетком у 11.00 часова у свечаној (скупштинској) сали Скупштине општине Кучево, канцеларија број 26 на првом спрату.

Правна и физичка лица примедбе на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву и на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида – на писарници Општинске управе Кучево.

Јавна седница Комисије за планове Општине Кучево на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 25.03.2020. године са почетком у 12.00 часова у свечаној (скупштинској) сали Скупштине општине Кучево, канцеларија број 26 на првом спрату.

Јавној седници ће присуствовати одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа ЈП за пројектовање и урбанизам Крушевац и представници Општине Кучево као и физичка и правна лица подносиоци примедби на плански документ.

Подносилац примедбе на нацрт планског документа може образложити примедбе пред Комисијом.

О свакој поднетој примедби планског документа, Комисија јавно износи свој став.

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

2, administrator

Обавештавамо да је од 18.02.2020. (који траје до 5. марта 2020. године) расписан ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за 2020. годину. О истом се можете више (детаљније) информисати кликом на линк (веб-адресу) http://www.kucevo.rs/servis-gradana/javni-konkursi-i-javni-pozivi-2020/udruzhena-gradana-2020.php, односно на страници на сајту Општине Кучево у делу "СЕРВИС ГРАЂАНА / Јавни КОНКУРСИ и јавни ПОЗИВИ 2020 / Удружења грађана 2020".

ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" КУЧЕВО

2, administrator

Поштовани суграђани,

Фолклорни ансамбл Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево одржаће концерт у петак 21. фебруара 2020. године са почетком у 19.00 часова у великој сали Центра за културу. Улаз слободан. Добро дошли на заједничко дружење.

Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni