Р.бр

Катастарска парцела и катастарска општина

Намена објекта

Инвеститор (подносилац захтева)

Број решења којим се одобравају радови

Датум подношења

Датум издавања

Преузми

1.

6644 КО Волуја

Стамбени објекат

Живановић Тихомир из Волује

351-50/2015-02

07.05.2015.

14.05.2015.

 Преузми

2.

3792 КО Мустапић

Стамбени објекат

Ерњаковић Младица из Мустапића

351-53/2015-02

07.05.2015.

14.05.2015.

 Преузми

3.

5850, 5843/8 КО Кучево

Пропуст

Стокић Мирко из Кучева

351-56/2015-02

12.05.2015.

19.05.2015.

 Преузми

4.

824/7 КО Равниште

Стамбени

објекат

Миладиновић Елвира из Равништа

351-82/2015-02

17.06.2015.

24.06.2015

 Преузми

5.

4834/2 КО Шевица

Стамбени

објекат

Зарић Данило из Шевице

351-90/2015-02

01.07.2015.

07.07.2015.

 Преузми

6.

1166 КО Сена

Стамбени

објекат

Јанковић Душан из Сене

351-96/2015-02

13.07.2015.

17.07.2015.

 Преузми

7.

 

1307 Ко Поповац Стамбени објекат Ружановић Дамјанка из Нереснице 351-140/15-02   25.09.2015. Преузми
8. 6089/11 КО Кучево складиште АБМ Интернатионал 351-163/15-02   18.11.2015. Преузми
9. 1985 КО Вуковић стамбени објекат Давидовић Љиљана 351-196/15-02   08.01.2015. Преузми

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni