ВЕСТИ


ЗАКАЗАНА 22. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 26.01.2023.

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 20.01.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је 22. редовну седницу Скупштине општине Кучево за четвртак, 26. јануар 2022. године. Заседање ће се одржати у скупштинској сали Скупштине општине Кучево са почетком у 12.00 часова.

На дневном реду ће бити следеће тачке:

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о распуштању Савета Месне заједнице Раденка;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Кучево катастарских парцела 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1668/4 све у КО Кучево непосредном погодбом;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о начину плаћања купопродајне цене непокретности;
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности КП дела КП бр. 5338/4 КО Кучево 1 из јавне својине Општине Кучево непосредном погодбом;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покретању иницијативе за спровођење јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности јавног превоза путника на територији општине Кучево;
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прихватању самоиницијативног предлога за покретање поступка за реализацију јавно-приватног партнерства за обављање јавног линијског градског и приградског превоза путника на територији општине Кучево;
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње Града Пожаревац, Општине Петровац на Млави, Општине Велико Градиште, Општине
  Кучево,
  Општине Жагубица, Општине Мало Црниће и Општине Голубац;
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Акционог плана за спровођење Стамбене стратегије општине Кучево за 2022. годину;
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о давању сагласности на употребу имена Кучево у називу спортског удружења ауто-мото Офроад тим Кучево“ Кучево;
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Кучево“ Кучево за 2022. годину са финансијским извештајем;
 11. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана рада Туристичке организације Кучево“ Кучево за 2023. годину и Плана промотивних активности Туристичке организације Кучево“ Кучево за 2023. годину са финансијским планом;
 12. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана и програма стручног рада и стручног развоја Дома здравља Кучево за 2023. годину са финансијским планом;
 13. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду Библиотеке Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2022. годину са финансијким извештајем;
 14. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма рада са финансијским планом Библиотеке Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2023. годину;
 15. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана рада Центра за културу Драган Кецман“ Кучево за 2023. годину са финансијским планом;
 16. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Кучево“ Кучево;
 17. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Кучево“ Кучево;
 18. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације Кучево“ Кучево;
 19. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Кучево“ Кучево;
 20. Одборничка питања.

 


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni