ВЕСТИ


САГЛАСНОСТ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 26.06.2024. године]

[ ВЕСТИ ] >>

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА КУЧЕВО, ОПШТИНСКА УПРАВА, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду.

РЕШЕЊЕ - Даје се сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења за пројекат Изградња кабловског вода 35 kV и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 2" до трансформаторске станице ТС1 110/35/10 kV Нересница.

Више о томе погледајте у документу дат у прилогу испод:

Сагласност - управљање отпадом током изградње кабловског вода 35 КВ и оптичког вода од ФЕ "Кучево 2", Нересница (21.6.'24)


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni