ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  Предшколска установа "Лане" Кучево 

 

Обухвата објекте: "Сунце" и "Маслачак" у Кучеву и "Цврчак" у Раброву

  • Браће Ивковића 2
  • 12240 Кучево
  • ПИБ: 101276834
  • Матични број: 07323239
  • ЈБКБС: 05610
  • Жиро рачун: 840-383661-50
  • телефон: 012/852-366 (директор и служба)
  • имејл: vrticlane@gmail.com
  • веб-сајт: http://www.vrticlane.edu.rs/

в. д. директора: Биљана Кецман


Напомена: потврдите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе истих


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио/поставио: ДМ)

ажурирано: 28.05.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni