ОПШТИНА КУЧЕВО Ул. Светог Саве бр. 76 12240 Кучево централа: 012/852-141, 012/852-142


 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДИЗАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ПЛАСТЕНИКА

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 12.04.2021]

[ ВЕСТИ ] >>

Расписан је „Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Кучево у 2021. години“ за инвестицију „Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу“.

Предмет:

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Кучево у 2021. години за инвестицију Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, по основу права на подстицаје за инвeстиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава број III-320-17/2021 од 09.04.2021. године, у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Кучево за 2021. годину, број III-320-5/2021 од 25.03.2021. године, а ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији општине Кучево.

Средства за реализацију овог јавног конкурса предвиђена су Одлуком о буџету Општине Кучево за 2021. годину I-06-1-223/2020 од 18.12.2020. („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 19/1 од 18.12.2020. и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2021. годину I-06-1-31/2021 од 10.02.2021. („Службени гласник Општине Кучево“, бр.2/21), у оквиру Раздела 5. Општинска управа, Глава 5.01, Програм 5. Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, Функција 421Пољопривреда, Позиција 93 Економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Интензитет помоћи:

Повраћај: 100% без ПДВ-а по пластенику. Подносиоци захтева могу по овом конкурсу да конкуришу за 1 (један) пластеник. Корисник средстава сноси сам износ вредности 20% ПДВ-а, за предметни пластеник, при чему је структура цене пластеника 120.000,00 динара вредност без ПДВ-а, 24.000,00 динара вредност ПДВ-а, односно јединична вредност пластеника са пластеником 144.000,00 динара.

 

...ЦЕО ЈАВНИ КОНКУРС ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ.


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni