Р.бр

Катастарска парцела и катастарска општина

Намена објекта

 

Подносилац захтева

Број локацијских услова

Датум подношења

Датум издавања

Преузми

1.

6644/1  КО Волуја

Стамбени објекат

Стокић Мирко из Кучева

353-5/2015-02

01.4.2015.

20.4.2015.

 Преузми

2.

5850 и 5843/8 КО Кучево

Пешачки прелаз

Стокић Мирко из Кучева

353-9/2015-02

16.4.2015.

05.5.2015.

 Преузми

3.

4834/2 КО Шевица

Стамбени објекат

Стокић Мирко из Кучева

353-10/2015-02

20.5.2015.

17.6.2015.

 Преузми

 

4.

1160 КО Сена

Стамбени објекат

Стокић Мирко из Кучева

353-11/2015-02

17.06.2015.

07.07.2015.

 Преузми

5.

360211 КО Кучево

Стамбени објекат

Лазић Љиљана из Кучева

353-12/2015-02

29.06.2015.

23.07.2015.

 Преузми

6.

 

1985 КО Вуковић стамбени објекат Давидовић Љиљана из Вуковића 353-16/15-02  20.08.2015. 17.09.2015.  Преузми

7.

 

2302/1 КО Поповац економски објекат Вермешановић Велимир из Нереснице 353-21/15-02  11.09.2015. 07.10.2015.  Преузми
8. 8 КО Кучајна стамбени објекат Јанковић Милан из Кучева 353-18/15-02 08.09.2015. 30.09.20.15. Преузми
9. 6089/11 КО Кучево пословни објекат АБМ Интернатионал 353-22/15-02 05.10.2015. 28.10.2015. Преузми
10. 1656,1657,1658 КО Поповац стамбени објекат Макуљевић Дејан 353-26/15-02 26.10.2015. 19.11.2015. Преузми
11. 3633/1 КО Кучево стамбени објекат Павловић Дејан 353-31/15-02 01.12.2015. 29.12.2015. Преузми
12. 2752/1 КО ЛЈешница стамбени објекат Редић Радомир 353-28/15-02 23.11.2015. 14.12.2015. Преузми
13. 702... КО Нересница ДГМ "Нересница" ЈП Србијагас Нови Сад 353-29/15-02 27.11.2015. 18.01.2016. Преузми
14. 6484 КО Кучево реконструкција пута Општина Кучево 353-32/15-02 11.12.2015. 24.12.2015. Преузми
15. 211/3 КО Кучево стамбени објекат Петровић Станисав Турија 353-34/15-02 25.12.2015. 25.01.2016. Преузми
16. 1087/1 КО Церовица стамбени објекат Пантић Синиша Церовица 353-35/15-02 28.12.2015. 21.01.2016. Преузми
17. 310 КО Раброво стамбени објекат Живковић Светислав Раброво 350-87/15-02 29.12.2015. 20.01.2016. Преузми
   2016            
1. 4059/1 4059/2 4059/3 КО Кучево стамбени објекат Стокић Дејан 353-2/16-02    01.03.2016. Преузми

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni