ВЕСТИ

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ОБАВЕШТЕЊЕ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 13.09.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, бр. 135/04 и 36/09), Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Кучево објављује следеће ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода, на КП бр. 3346/1, 3380, 3345, 8237 и 3052 КО Раброво, општина Кучево.

Носилац пројекта Општинска управа Општине Кучево, Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево, обратио се захтевом бр. 38-19/2023-03 од 08.09.2023. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину горе наведеног Пројекта.

Увид у предметни захтев може се извршити у просторијама Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду у згради Општине Кучево, Улица Светог Саве бр. 76 у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења радним данима од 08.00 до 15.00 часова.

За време трајања јавног увида представници заинтересоване јавности, органа и организација могу поднети примедбе и мишљења на горе наведени захтев у писаном облику.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду ОУ Кучево.

ЛИНК КА ВЕБ-СТРАНИЦИ: "СЕРВИС ГРАЂАНА/ Заштита животне средине / Документа и обавештења"

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање отп. вода у Раброву, општина Кучево (ДОПИС)

 


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni