ВЕСТИ


ЗАКАЗАНА 26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 06.10.2023.

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 29.09.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је 26. редовну седницу Скупштине општине Кучево за петак, 06. октобар 2023. године. Заседање ће се одржати у скупштинској сали Скупштине општине Кучево (зграда Општине Кучево) са почетком у 12.00 часова, са следећим дневним редом:

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени Статута Општине Кучево;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације подручја ветроелектране Ракова Бара“ на територији општине Кучево;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању добра у општој употреби;
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о продужењу закупа;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању отуђења непокретности из јавне својине Општине Кучево, непосредном погодбом, и то стана у Улици Браће Ивковића бр. 40/2;
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Кучево катастарских парцела 1668/3 и 1668/2 све у КО Кучево, непосредном погодбом;
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о поверавању шума;
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Пречишћен текст Статута Предшколске установе Лане“ Кучево;
 9. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за II квартал 2023. године Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево;
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе Лане“ Кучево;
 11. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе Лане“ Кучево;
 12. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Локалног савета родитеља Општине Кучево;
 13. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља Општине Кучево;
 14. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе Угрин Бранковић“ Кучево;
 15. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе Угрин Бранковић“ Кучево;
 16. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе Слободан Јовић“ Волуја;
 17. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе Слободан Јовић“ Волуја;
 18. Одборничка питања.

[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni