ВЕСТИ


ЗАКАЗАНА 23. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 30.03.2023.

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 27.03.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је 23. редовну седницу Скупштине општине Кучево за четвртак, 30. март 2023. године. Заседање ће се одржати у скупштинској сали Скупштине општине Кучево (зграда Општиен Кучево) са почетком у 12.00 часова.

На дневном реду је 27 тачака:

1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину;

2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању престанка мандата члану Општинског већа и именовању члана Општинског већа Општине Кучево;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о бесплатном боравку деце у предшколским установама на територији Општине Кучево;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу в. д. директорке Центра за  културу Драган Кецман Кучево;

5. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању в. д. директорке Центра за културу Драган Кецман“ Кучево;

6. Разматрање и одлучивање о предлогу Измене и допуне Кадровског плана Општине Кучево за 2023. годину;

7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Кучево за 2022. годину;

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Кучево – КП бр. 102/8 КО Кучево 1 непосредном погодбом;

9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности непосредном погодбом катастарске парцеле на којој је изграђен објекат Ловачки дом“ у Кучевуодносно КП бр. 5333/32 КО Кучево;

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења, управљања и одржавања Месној заједници Дубока непокретности у јавној својини Општине Кучево, и то: објекта ТВ репетитора – антенског стуба и типске кућице као и КП бр. 6055/2 КО Дубока на којој је изграђен објекат;

11. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању отуђењу непокретности из  јавне својине Општине Кучево путем јавног надметања – катастарске парцеле број 101/3 КО Кучево 1;

12. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за планове јединице локалне самоуправе;

13. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота на територији Општине Кучево за 2022. годину;

14. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката  у циљу побољшања услова живота на територији општине Кучево за 2023. годину;

15. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Друге измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа Кучево“ Кучево за 2023. годину;

16. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Кучево за 2022. годину;

17. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Кучево за 2023. годину;

18. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије Кучево“ за 2022. годину;

19. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана и програма рада Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије Кучево“ са финансијским планом за 2023. годину;

20. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за културу Драган Кецман“ Кучево за 2022. годину;

21. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Кучево“ Кучево;

22. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Кучево“ Кучево;

23. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Средње стручне школе“ Кучево;

24. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Средње стручне школе“ Кучево;

25. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења и разрешењу члана Савета за социјалну и здравствену заштиту;

26. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Савета за социјалну и здравствену заштиту;

27. Одборничка питања.


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

Светог Саве 76, 12240 Кучево     07.00 - 15.00 часова

ОПШТИНА: 012/852-141, 012/852-142   nacelnik@kucevo.rs

ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142   skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА: 12/852-141, 012/852-142   skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК: 012/852-141, 012/852-142   predsednik@kucevo.rs
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni