ВЕСТИ

 

ЗАКАЗАНА 21. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 20.12.2022.

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 14.12.2022. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је 21. редовну седницу Скупштине општине Кучево за уторак, 20. децембар 2022. године. Заседање ће се одржати у скупштинској сали Скупштине општине Кучево са почетком у 12.00 часова.

На дневном реду ће бити следеће тачке:

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2022. годину;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о регулисању обавеза чланова комисија које су формиране од стране Скупштине општине Кучево;
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности непосредном погодбом делова катастарских парцела КП бр. 3878 и 3879 КО Поповац и делова КП бр. 1612 и 1614 КО Гложана потребних за изградњу/реконструкцију моста у Нересници;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању изради друге измене и допуне Плана генералне регулације за делове насељених места Волуја и Нересница са индустријским зонама;
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о организацији Општинске управе Општине Кучево;
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу измене и допуне Кадровског плана за 2022.  годину;
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Кадровског плана за 2023. годину;
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о стипендирању студената на територији општине Кучево;
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Одлуку о допуни делатности Туристичке организације Кучево“ Кучево;
 11. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Статут Туристичке организације Кучево“ Кучево;
 12. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о остваривању програма управљања споменицима природе Пећина Равништарка“ и Пећина Церемошња“ за 2022. годину;
 13. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма управљања споменицима природе Пећина Церемошња“ и Пећина Равништарка“ за 2023. годину;
 14. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.0130.09.2022. године Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево;
 15. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа Кучево“ Кучево за 2023. годину;
 16. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу председника Надзорног одбора Туристичке организације Кучево“ Кучево;
 17. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Кучево“ Кучево;
 18. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Савета за буџет и финансије;
 19. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Савета за буџет и  финансије;
 20. Одборничка питања.

Број: I-06-1-164/2022 од 14.12.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО – Бранко М. Кецман


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni