ВЕСТИ

 

ЗАКАЗАНА 20. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 31.10.2022.

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 27.10.2022. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је 20. редовну седницу Скупштине општине Кучево за понедељак, 31. октобар 2022. године. Заседање ће се одржати у скупштинској сали Скупштине општине Кучево са почетком од 12.00 часова.

Дневни ред:

 1. Верификација мандата одборнику Данијелу Јовановићу из Мустапића;
 2. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Кучево за период 01.0130.09.2022. године;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању просечне цене метра квадратног непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину на територији општине Кучево за 2023. годину;
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању односно покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Кучево КП бр. 102/8 КО Кучево 1 непосредном погодбом;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Кучево;
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на измену и допуну Ценовника о утврђивању цена комуналних услуга ЈКП-а Кучево;
 7. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.0130.06.2022. године Јавног комуналног предузећа
  „Кучево“ Кучево;
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу кандидата за председника, чланове и њихове заменике у Комисији за поступак враћања земљишта;
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Кучево“ Кучево;
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Кучево“ Кучево;
 11. Одборничка питања.

 


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni