ВЕСТИ


УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 03.11.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022) а у вези са Одлуком о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 95/2023) и Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 95/2023), расписаним за 17. децембар 2023. године, Општинска управа општине Кучево

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

Део Јединственог бирачког списка за подручје општине Кучево излаже се у седишту Општинске управе општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 2 сваког радног дана од 07,00  до 15,00 часова.

Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје општине Кучево може се извршити непосредно у седишту Општинске управе општине Кучево путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Кучево, могу поднети Општинској управи најкасније до дана закључења бирачког списка, односно закључно са 01.12.2023. године до 24,00 часа.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 26.11.2023. године до 24,00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак, да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са Законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Jединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом броју грађана.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

У Кучеву, 02.11.2023. године                                                         

Заменица начелника Општинске управе Кучево Марина Ранчић 


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni