Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2020 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) штампаног Билтна за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

УРЕЂУЈЕ СЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ „КРАКУ ЛУ ЈОРДАН“

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 05.11.2020. године]

еБилтен активности 2020 >>

 

  • октобар/новембар 2020. године

Један од туристичких драгуља општине Кучево је свакако и археолошки локалитет "Краку лу Јордан". Значај овог локалитета за туризам локална самоуправа је одавно препознала и ових дана, након одобрења Завода за заштиту споменика из Смедерева, започето је уређење локалитета (уклањање вегетације: кошење траве, уклањање ниског и високог растиња, итд.).

Уређење локалитета спроводи се заједничким акцијама свих удружења са територије Месне заједнице Волуја (Удружење воћара и повртара општине Кучево, Ловачко удружење „Јелен“ Кучево – секција из Волује, Удружење спортских риболоваца „Златна рибица Пек“, Удружење „Златно руно“, Месна заједница Волуја) у сарадњи са локалном самоуправом – Туристичком организацијом „Кучево“.

 

О АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ КРАКУ ЛУ ЈОРДАН – Туристичка организација „Кучево“ Кучево

Археолошко налазиште Краку Лу Јордан се налази у атару села Бродица, 14 км источно од Кучева, на ушћу Бродичке реке у Пек, 250 метара од магистралног пута (државног пута II Б реда 376) Пожаревац–Кучево–Мајданпек и непосредно поред железничке пруге Београд– Пожаревац–Кучево–Зајечар.

У питању је јединствени археометалуршки центар из римског периода, који је од средине III века нове ере па до краја IV века нове ере био у функцији  металургије злата, сребра, бакра и гвожђа. Утврђење је припадало римској металуршкој области Metalla Aureliana, тако да је долина реке Пек у касноантичком периоду представљала регион од великог економског значаја. Налазиште је посебно значајан споменик културе у домену историје металургије и један од ретких у Европи.

Археолошко налазиште чини античко утврђење и заштићена околина од 19 ha. Утврђење је смештено на јужној падини уског узвишења са стрмим странама, чији бедеми прате конфигурацију тла. Зидови су изграђени од ломљеног камена, шкриљца, који је везиван кречним малтером са додатком речног песка и шљунка. Унутар бедема налазиле су се радионице са пећима, просторије за припрему жара и просторије у којима су били смештени рудари и прерађивачи руда.

Од покретног археолошког материјала пронађене су алатке, жрвњеви, жишци на високом постољу за осветљавање просторија, новац као и делови керамичког посуђа за припрему хране. Откривене су четири велике посуде-питоси у којима је топљена руда. Све ово се данас чува у Музеју рударства и металургије из Бора. Могуће је да је у утврђењу постојала и ковачница, у којој је од метала добијеног прерадом израђиван готов производ као што су бакарне лампе и сл. Са туристичког аспекта ово је веома интересантан објекат, због чега су у плану активности на његовом уређењу.

Одлуком Владе Републике Србије, Краку лу Јордан је 1983. године добио статус Културног добра од изузетног значаја. Осим њега, од античких археолошких налазишта у Браничевском округу овај статус има једино Виминацијум.


[Последња промена: 05.11.2020 у 09:18]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 29.03.2022. и 05.04.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni