Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

СУБВЕНЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА БЛИЗУ ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 20.12.2021. године]

еБилтен активности 2021 >>

 

  • Догађај: Кучево, 16. децембар 2021. године

Улагање у развој пољопривреде на територији општине Кучево је само један од приоритета Општине Кучево.

Тако је 16. децембра 2021. године, након завршеног јавног позива, више десетина пољопривредника са територије општине Кучево добило укупно близу пет милиона динара субвенција:

-        За набавку квалитетних приплодних грла говеда млечних раса;

-        За набавку квалитетних приплодних грла оваца;

-        За набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство;

-        За набавку машина и опремe за подршку преради на газдинству;

-        За инвестицију у изградњу и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралним подручјима;

-        Подстицаји за спровођење одгајивачких програма ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству;

-        За инвестицију у набавку машина и опремe за складиштење и припрему сточне хране и за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну);

-        За набавку машина и опремe за примарну обраду земљишта у ратарској производњи (ротационих коса, сакупљача сена, растурача сена и опреме/машина за заштиту биља).

Свечаности поводом уручења уговора о субвенцијама пољопривредницима присуствовали су председник Општине Кучево др Иван Рајичић, заменик председника Општине Кучево Ненад Микић, помоћник председника Општине Кучево Даријан Дрикић и члан Општинског већа Слободан Стокић.


[Последња промена: 20.12.2021 у 15:14]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 28.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni