Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2020 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) штампаног Билтна за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ПРОЈЕКАТ ,,ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ ЗА УСПЕШНИЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 21.01.2020. године]

еБилтен активности 2020 >>

Пројекат: ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе

Пројекат „Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“ се финансира средствима Европске уније кроз „Exchange 5“ програм, а спроводи га Град Пожаревац, као водећи партнер, са још шест општина партнера: Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица.


Трајање Пројекта: од 21.12.2018. до 21.12.2019. године

Вредност Пројекта: 208.650,00 евра

Циљ Пројекта: Пројекат ће допринети локалном економском развоју, кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у седам локалних самоуправа у Браничевско-подунавском региону. Овај специфични циљ ће се постићи давањем конкретних резултата, као решења за стварне потребе и ограничења циљних група и крајњих корисника, кроз три групе активности:

  • Јачање административних, организационих и техничких капацитета седам ЈЛС (јединица локалних самоуправа) за ефикасно управљање имовином;
  • Побољшане базе података о јавној имовини која су предмет преноса у власништво локалних самоуправа;
  • Побољшани предуслови за коришћење јавне имовине.

Технички капацитети запослених биће побољшани у Граду Пожаревцу и шест партнерских општина (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица) кроз унапређење постојећег ИТ система, административни и организациони капацитети биће побољшани кроз унапређење структура управљања имовином и знања и вештина запослених. Осим тога, преузимањем власништва и овлашћења над датом локалном јавном имовином, партнерске општине ће имати прилику да:

  • ефикасно и ефективно управљају јавном имовином;
  • осигурају предуслове за напредније развојне активности у будућности;
  • буду транспарентније и одговорније у пружању услуга својим грађанима.

Пројекат ће директно допринети побољшању ситуације крајњих корисника.

Пословни сектор и пољопривредници који користе или су заинтересовани да постану корисници пољопривредног земљишта у јавном власништву у партнерским ЈЛС ће имати користи од добијања валидних и ажурних информација, јасне методологије за одређивање цене закупа и укупних ефикаснијих услуга.

Потенцијални инвеститори који су директно заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине ће бити боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној алокацији јавне имовине.

ПРД и РГЗ (Републички геодетски завод) ће моћи да ажурирају своју базу података у складу са тренутном ситуацијом.

Целокупно становништво у седам партнерских општина ће имати користи од ефикаснијих услуга локалне управе, транспарентнијег и инклузивнијег процеса доношења одлука и самим тим вишег животног стандарда.

У оквиру пројекта „Ефикасно управљање имовином за успешније локалне самоуправе“, који спроводи Град Пожаревац (као водећи партнер) са још шест општина партнера (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица), купљена је рачунарска опрема у вредности од 1.100.000 динара.

(слика преузета са сајта Града Пожаревца (извор) - https://pozarevac.rs/projekat-upravljanje-javnom-svojinom-za-efikasnije-lokalne-samouprave/)

 

Пројекат ће допринети локалном економском развоју кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у управљању јавном својином у седам локалних самоуправа Браничевско-подунавског региона.

(слика преузета са сајта Града Пожаревца (извор) - https://pozarevac.rs/projekat-upravljanje-javnom-svojinom-za-efikasnije-lokalne-samouprave/)

 

Данијела Туфегџић – менаџерка пројекта:

„Уговор за реализацију овог пројекта је потписан у децембру месецу 2018. године. Финансијска средства за реализацију су обезбеђена из средстава Европске уније у оквиру програма Exchange 5. Град Пожаревац је на овом пројекту водећи партнер и спроводи пројекат са још шест општина партнера. Овај пројекат је наставак сарадње свих ових локалних самоуправа, јер смо сви били партнери у оквиру програма Exchange 4. Сви партнери су изразили вољу и уговором се обавезали, наравно, да спроводе активности које ће подићи управљање јавном својином општина на још виши ниво. По закону смо обавезни да пописујемо и сређујемо јавну својину, а овај пројекат предвиђа низ активности које имају за циљ управо то.”

 


[Последња промена: 17.12.2020 у 10:19]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 29.03.2022. и 05.04.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni