Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2020 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) штампаног Билтна за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ПРОЈЕКАТ „ВЕШТИНЕ ЗА ПОСЛОВЕ“ – ЗА КОНКУРЕНТИЈУ ТУРИСТИЧКУ ПРИВРЕДУ И ВЕЋУ ЗАПОСЛЕНОСТ

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 30.11.2020. године]

еБилтен активности 2020 >>

 

  • Пожаревац, 26. новембра 2020. године

Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ у партнерству са Регионалном агенцијом за развој Источне Србије – РАРИС, започела је реализацију пројекта „Вештине за послове – Унапређивање прилика за запошљавање и социјалну инклузију маргинализованих група кроз побољшање пословног окружења у Источној Србији“ који финансира Краљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас – Србија“.

Пројекат се реализује у периоду до 01. септембра 2021. године, на територији 14 мање развијених општина из Браничевског, Подунавског, Борског и Зајечарског округа. Циљ пројекта је да допринесе равномернијем друштвено-економском развоју, кроз:

  • Унапређење конкурентности и одрживости локалних предузећа у туризму и повезаним секторима
  • Унапређење (само)запошљивости младих и других маргинализованих група
  • Унапређење пословног окружења у општинама Голубац, Велико Градиште, Неготин, Књажевац

На on-line конференцији одржаној 26. новембра 2020. године, преко 50 учесника информисало се о основним активностима Пројекта и користима које ће Пројекат донети различитим циљним групама. Пројекат је пре свега намењен:

  • Фирмама које послују у туризму и повезаним секторима, које ће у оквиру пројекта имати прилику  да учествују у практичним обукама из области сајамског наступа, дигиталног маркетинга и економске инклузије, искористе менторску подршку у различитим областима њиховог пословања, и буду промовисани на националном и румунском тржишту. 
  • Незапосленим младима,  женама, руралном становништву и представницима осталих осетљивих група, који ће имати прилику да учествују у Професионалном програму обука за различита занимања у сектору туризма и повезаним секторима, као и у сектору дигиталног маркетинга, похађају лиценциране обуке за почетнике у пословању и радионице на различите теме из области туризма. На овај начин, 80 учесника значајно ће напредити своју запошљивост, а коначан циљ је да се кроз пројекат мин. 12 претходно незапослених запосли или започне властити бизнис.
  • Локалним самоуправама које ће имати прилику да у оквиру Пројекта унапреде своје локалне политике у области социјалне инклузије, подршке запошљавању и сектору туризма.

Нека од кључних питања учесника конференције била су везана за могућност и услове учешћа у Професионалном програму обука, као и начин укључивања у активности усмерене на подршку туристичкој привреди. Током децембра месеца планирано је расписивање Јавних позива за одабир ученика у Пројекту – незапослених и представника туристичке привреде из циљних општина, у оквиру којих ће бити транспарентно представљени сви дефинисани услови и користи за потенцијалне учеснике.

За све додатне информације, заинтересовани могу да се обрате путем мејла или телефона код партнерских организација на Пројекту:

1.     Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ – РРА БП

Стари корзо 30/3, Пожаревац

012/510-824, 511-823

office@rra-bp.rs

2.     Регионална агенција за развој Источне Србије – РАРИС

Трг ослобођења 1, Зајечар

019/426-376, 426-377

office@raris.org


[Последња промена: 30.11.2020 у 17:13]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 29.03.2022. и 05.04.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni