Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ПОТПИСАН И ДРУГИ УГОВОР У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 26.04.2021. године]

еБилтен активности 2021 >>

 

  • Кучево, 26. април 2021. године, понедељак

У циљу отварања нових радних места, данас (26. априла 2021. године) је у скупштинској (свечаној) сали Општине Кучево потписан Уговор о додели подстицајних средстава између Општине Кучево и фирмe Бриста ДОО Кучево вредан 6.920.000,00 динара. Уговор су потписали председник Општине Кучево др Иван Рајичић и директорка фирме "Бриста" ДОО Весна Станковић.

Предмет Уговора јесте регулисање међусобних односа уговорних страна ради доделе подстицајних средстава компанији „Бриста“ ДОО ради реализације инвестиционог пројекта за инфраструктурно опремање/уређење земљишта и отварање нових радних места, а у складу са мером у оквиру „Програма локалног економског развоја општине Кучево за 2021. годину“ под називом „Привлачење инвеститора“.

Уговором је предвиђено да „Бриста“ ДОО у две фазе запосли 12 радника на неодређено време, као и да, као средство обезбеђења, пре потписивања достави менице  како би у случају неиспуњења уговорних обавеза ради реализације пројекта, или делимичног испуњења уговорних обавеза, Одељење за буџет и финансије Општинске управе Општине Кучево могло по основу издатих меница да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ – Основни подаци:

Пословно име привредног друштва: БРИСТА ДОО Кучево

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

Адреса седишта: Кучево, Жике Поповића 40, 12240 Кучево

Назив делатности: Производња индустријских гасова

Законски заступник: директорка Весна Станковић


[Последња промена: 16.11.2023 у 10:05]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 28.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni