Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ПОЧЕЛО КРЕИРАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 2022–2030.

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 19.10.2021. године]

еБилтен активности 2021 >>

 

  • Кучево, 18. октобар 2021. године, понедељак

Општина Кучево приступила је изради Плана развоја општине Кучево за период од 2022. до 2030. године на основу Одлуке Скупштине општине Кучево. У ту сврху,  председник општине Кучево др Иван Рајичић је  именовао Координациони тим, радне групе и чланове радних група.

У понедељак, 18. октобра 2021. године, одржан  је први састанк Координационог тима и радних група, у оквиру кога је Александра Ђорђевић, стручни консултант за израду докумената јавних политика, упознала присутне са процесом израде Плана развоја и усклађености са националним оквиром и циљевима одрживог развоја Агенде УН 2030, и представила методологију рада у процесу израде документа јавне политике (Плана развоја оштине Кучево), као и Ex Post анализу претходног стратешког документа. Објаснила је како спровести истраживање за оцену задовољства грађана и група заинтересованих страна са животом и боравком у општини Кучево, као и колико времена је потребно за спровођења јавне расправе нацрта плана развоја.

У другом делу састанка радне групе су дефинисале визију и циљ Плана развоја општине Кучево за период од 2022. до 2030. године и договориле наредне активности, које ће се спроводити у процесу израде Плана.


[Последња промена: 19.10.2021 у 09:55]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 28.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni