Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2022 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ОПШТИНИ КУЧЕВО ОДОБРЕНО 15 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ДВА ПРОЈЕКТА

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 20.12.2021. године]

еБилтен активности 2021 >>

 

  • Кучево/Београд, децембар 2021. године

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је, другу по реду у овој години, Одлуку о расподели средстава, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број: 119/21 од 10. децембра 2021. године.

Другом Одлуком о расподели средстава за 2021. годину подржан је укупно 21 пројекат.

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је 5. новембра 2021. године општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани средствима која су, у складу са Законом о играма на срећу, обезбеђена у оквиру буџета Републике Србије за текућу буџетску годину и распоређена у оквиру раздела Министарства државне управе и локалне самоуправе, а износе 140.000.000 динара.

Јединице локалне самоуправе (међу којима је и Општина Кучево) узеле су учешће по расписаном јавном позиву кроз подношење пријава за реализацију приоритетних пројеката. На тај начин остварена је директна комуникација са реалним потребама јединица локалне самоуправе и учвршћен је степен поверења и међусобне сарадње.

Окончаном расподелом средстава јединицама локалне самоуправе за реализацију одабраних намена остварена је директна помоћ у реализацији њихових потреба у функцији развоја и подизања капацитета јединица локалне самоуправе и друштва у целини.

На јавни позив Министарства пријављено је укупно 123 пројекта.

Међу одобреним пројектима су и пројекти Општине Кучево, и то:

1)     Реконструкција и опремање кухиње и вешераја у ПУ „Лане“ Кучево – 10.300.000 динара

2)     Унапређење и модернизација рада органа ЈЛС и осавремењавање информационих технологија у општини Кучево – 4.700.000 динара.


[Последња промена: 20.12.2021 у 14:44]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 28.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni