ВЕСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 13.05.2024. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Република Србија

Министарство заштите животне средине

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник Р. Србије", број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ:

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће "ABМ Internacional" д. о. о, Хоргошки пут 158, Палић, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, мермерисаних кречњака и кречњака као карбонатне сировине из лежишта "Понорац", на КП бр. 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337 и 1361, све КО Равниште; КП бр. 1524, 1525, 1526, 1531/1, 1531/2, 1533, 1534, 1535, 1536/2, 1539, 1542, 1543, 1545/1, 1545/2 и 3587, све КО Церемошња; и КП бр. 2946 и 2981, обе КО Кучајна, на подручју општине Кучево, дана 14.02.2024. године, заведен под бројем 000541955 2024.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства http://www.ekologija,gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/ и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Oбавештење о могућности заинтересоване јавности да изврши увид у садржину Зехтева процене утицаја на ж. средину пројекта (мај 2024)


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni