Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2023 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ОДОБРИЛО ОПШТИНИ КУЧЕВО БЛИЗУ 54 МИЛИОНА ДИНАРА

[Објавио: Општина Кучево, еБилтен активности, медијски сарадник (Д), 10.05.2023. године]

еБилтен активности 2023 >>

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Након аплицирања Општине Кучево (на чијем је челу председник Општине Кучево др Иван Рајичић) код Министарства привреде Републике Србије, Општини Кучево је одобрено 53.772.312,34 милиона динара (без ПДВ-а) за реализацију неколико путних инфраструктурних радова. На дату суму Општина Кучево учествује са још 10.754.462.47 динара што чини укупну вредност од 64.526.774,81 динара.

У 2023. години планиране су реконструкције (асфалтирање) следећих путних праваца:

  • Нересница – засеок Гложана – асфалтирање улице у дужини од 1900 метара (1,9 км);
  • Кучево – Улица палих бораца – асфалтирање улице у дужини од 620 метара;
  • Кучево – Улица Ратомира Атанацковића – асфалтирање улице у дужини од 730 метара;
  • Кучево – Улица Угрина Бранковића – асфалтирање улице у укупној дужини од 480 метара;
  • Кучево – Улица Светог Саве – реконструкција тротоара у дужини од 338 метара.

У току је усаглашавање документације и расписивање јавних набавки ради реализовања датих активности у 2023. години.

Један од будућих пројеката је и реконструкција сеоског (локалног) пута од Дубоке (засеока Ланка, тј. од скретања са магистрале) до центра Раденке у укупној дужини од 14,5 км (14.500 метара). Снимање пута је већ урађено, инжењери били на терену, приступило се изради пројектно-техничке документације и пројекат је увршћен у план будућих активности.

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Општина Кучево (уз подршку председника Републике Србије и Владе Републике Србије) је у претходној години реализовала реконструкције (асфалтирање) низ значајних регионалних и магистралних деоница. Издвојићемо само неке:

  • У 2021/2022. години реконструисана је последња деоница на државном путу IБ реда 33 (магистрални пут Кучево–Мајданпек) од Кучева до Бродице у дужини од 14 километара.

Слика: почетак реконструкције државног пута IБ реда 33 Кучево-Волуја (10.11.2021)

  • У 2022. години реконструисана је деоница државног пута IБ реда 33 (магистрални пут Кучево–Пожаревац) од Турије до иза Мустапића у укупној дужини од 11 километара.

Слика: реконструкција државног пута IБ реда 33 кроз Мустапић (лево мај / десно јун 2022)

  • У 2022. години реконструисана је и деоница државног пута IIБ реда 376 (регионални пут Турија – Ракова Бара – Малешево) од Турије до Криваче (Манастира Тумане) у укупној дужини од 10 километара (2 км у 2020 години).

Слика: реконструисан (септембар-децембар 2022) државни пут IIБ реда 376 кроз Турију (фото: (Д), 17.12.2022)

Док се у текућој 2023. години (сада) ради на реконструкцији државног пута IIА реда 147 (регионални пут Кучево – Петровац на Млави) од Кучајне до Мелнице у укупној дужини од 16,5 километара.

Слика: започета реконструкција државног пута IIА реда 147 од Кучајне до Мелнице (18.04.2023)


[Последња промена: 10.05.2023 у 13:28]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница на званичној веб-презентацији Општине Кучево које пружају различите информације кроз текст, фотографије, табеле, графиконе, веб-чланке, и слично, везано за општину Кучево, и које могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље. Покретање, уредник и приређивач веб-издања еБилтен активности” је медијски сарадник и веб-администратор: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Посебан сегмент КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је веб-страница еБилтен активности на којој се објављују веб-чланци (садржаји) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине (који је основан децембра 2011. године) је од јануара 2019. године (после 30. броја у децембру 2018. године) престао да се приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским (дигиталним) путем на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево. Покретање, уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности и Општина Кучево.

НАПОМЕНА: графички и текстуални прикази, као и остали приложени и објављени материјал, нису јавне исправе.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni