ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  Јавно комунално предузеће "Кучево" Кучево 

 

ПРИЛОЗИ:

КЛИКНИ НА ПЛАВО И ОТВОРИ/СКИНИ

 

ЈКП - Нови ценовници за паркинг, редовне платише и дужнике од 25.09.2019.

Posted by Kučevo (administrator) on 08.10.2019
Јавно комунално предузеће - Кучево >>

Дана 25.09.2019. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа (ЈКП) "Кучево" Кучево је донео следеће одлуке које је упутио Општнском већу на разматрање и давање сагласности:

1) Одлука о усвајању измена и допуна ценовика о утврђивању цена комуналних услуга ЈКП Кучево којом се корисницима комуналних услуга који редовно измирују своје обавезе одобрава попуст у висини од 5% на износ последњег рачуна за комуналне услуге;

2) Одлука о усвајању предлога одлуке о плаћању дуга за комуналне и остале услуге ЈКП Кучево на рате којом се корисницима услуга ЈКП Кучево који имају неизмирена дуговања омогућава измирење дуговања на рате закључивањем споразума и то најдуже на 48 рата;

3) Одлука о усвајању предлога ценовника за наплату паркинга у Кучеву и Ценовник за наплату паркинга у Кучеву.

Све ове одлуке можете погледати ОВДЕ.

Last changed: 09.10.2019 at 09:47

Back

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni