ВЕСТИ


ЈАВНИ КОНКУРС – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 22.02.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Центар за културу „Драган Кецман“ Кучево расписује наградни конкурс за идејно решење плаката 55. Смотре народног стваралаштва „Хомољски мотиви“.

Смотра народног стваралаштва „Хомољски мотиви“ је најстарији и најзначајнији фестивал народног стваралаштва у Републици Србији који се бави прикупљањем, чувањем и приказивањем традиционалне културе превенствено кроз народну игру, али и кроз песме, обичаје, музику и слично. У својој историји дужој од пола века заслужили су висока државна признања као што су Вукова награда и Туристички цвет.

Пропозиције:

Право учешћа имају дизајнери, студенти уметничких факултета, и сви кретивни људи у Републици Србији.

Учествовање је бесплатно, а радови се шаљу поштом, у електронској форми и под шифром.

Најбољи рад, по оцени Комисије, биће награђен новчаном наградом у износу од 60.000,00 динара и користиће се за плакат и други пропагандни материјал 55. Смотре народног стваралаштва „Хомољских мотива“.

Сви радови који уђу у ужи избор биће приказани на колективној изложби у оквиру програма 55. Смотре „Хомољски мотиви“.

С обзиром да се ради о Фестивалу чији је циљ очување традицоналне културе и народног стваралаштва у изворном облику, потребно је да плакат одражава дух манифестације и њен значај као културног и туристичког догађаја у Републици Србији.

Одабир жанра и ауторски приступ потпуно су слободни.

Рад треба да задовољи основне норме добро осмишљеног плаката: прегледност, разумљивост, тачност. Порука коју шаље мора бити довољно видљива и атрактивна како би привукла и задржала пажњу посматрача.

Вредноваће се склад између визуелног решења и задате теме, наведених смерница и технике израде, као и правог односа између задатих елемената, а посебно иновативност и оригиналност радова.

Рад може бити дело једног или више аутора (при чему се додељује једна награда за један рад без обзира на број аутора).

Кандидат/и може/могу поднети само један ауторски рад (који мора бити дело и власништво учесника). Цртежи, скице, фото-копије и плагијати неће бити прихваћени.

Рад мора да одговара теми, не сме бити претходно објављиван, излаган или на било који начин публикован и не сме кршити права трећих лица.

У случају коришћења лика било које особе, потребна је њена писана и оверена сагласност да њен лик може бити коришћен без икаквог ограничења у случају да рад буде награђен или селектован за изложбу.

Организатор не прихвата одговорност за дизајн учесника, нити је одговоран за кршење ауторских права и неће бити укључени у спорове око ауторских права.

Организатор ће признати заслуге уметнику, где год је прикладно и могуће у контексту употребе.

Организатор задржава право предлога промене/дораде оригиналног дизајна и додавања логотипа једног или више спонзора.

На плакату је обавезна употреба ћириличних фонтова, осим текстова који морају да буду исписани латиничним писмом.

Oбавезни елементи на плакату:

1. Логотип Смотре – избор боје слободан;

2. Графичко решење имена Смотре (Хомољски мотиви) – избор боје слободан;

3. Назив манифестације (Смотра народног стваралаштва);

3. Време и место одржања (Кучево, 31. мај – 3. јун 2023. године);

4. Редни број Смотре (55.);

5. Потписани логотипи Министарства културе и Општине Кучево, као покровитеља – појединачно не виши од 8-10% висине плаката;

6. Фотографије Вукове награде и Туристичког цвета – поједначно не виши од 6% висине плаката;

7. Интернет адреса: www.homoljskimotivikucevo.org.

Конкурсна документација мора да садржи:

1. Графичку припрему на CD-у или USB-у према следећим инструкцијама:

  • Назив фајла је шифра под којом се учествује на конкурсу;
  • Графичка припрема за штампу искључиво у формату PDF (.pdf) (preress);
  • Димензија фајла за штампу на Б2 формату (500х707 мм), димензија фајла 480х690 мм;
  • Фотографије, ако их има у фајлу, треба да буду у резолуцији од 300 dpi;
  • Достављени фајл треба да буде у CMYK колорнoм профилу/моду;
  • У фајлу не сме да буде никаквих објеката у RGB колорном профилу/моду;
  • Не треба користити индустријске и default ICC колорне профиле, искључити ову опцију у подешавањима приликом publish to pdf;
  • Није потребно убацити никакве додатне цајтне за обрез, пасер крстиће или слично.

2. Затворену коверту на којој је јесно исписана шифра, а у којој се налази:

Више о Смотри народног стваралаштва „Хомољски мотиви“, као и  нека од досадашњих решења плаката можете наћи на страници.

Обавезне елементе плаката, образац Пријаве на конкурс и образац Сагласности за обраду података о личности, кандидати могу преузети са интернет странице, или на захтев добити електронском поштом на smotrahomoljskimotivi@gmail.com.

Векторски лого Министарства културе: https://www.kultura.gov.rs/tekst/42/vektorski-logo-ministarstva-kulture.php

Кандидати рад на Конкурс достављају лично или путем поште на адресу:

Центара за културу „Драган Кецман“, Трг Вељка Дугошевића 30, 12240 Кучево, са назнаком ЗА КОНКУРС.

Рок за пријем радова је 31. март 2023. године.

Сви радови који буду послати после наведеног рока неће бити прихваћени.

Награђени рад и радови селектовани за изложбу (укључујући и графичку припрему) остају у трајном власништву организатора конкурса који их може умножавати и користити без ограничења за изложбе, израду промотивног материјала (штампаног, електронског, видео) и др.

Радови одбијени на конкурсу биће враћени ауторима у року од 30 дана од дана објављивања резултата конкурса.

Чланови Комисије за избор најбољег идејног решења су: др Јелена Анђелковић Грашар - историчарка уметности, Бојан Вељковић - мастер ликовни уметник, Никола Јовановић - дипл. архитекта и два представника Центра за културу Кучево као организатора конкурса.

Резултати конкурса биће објављени до 10. априла 2023. године, на сајту www.homoljskimotivikucevo.org,  и на Instagram и Facebook страницама Центра за културу Кучево.

Пријавом на конкурс аутори прихватају сва правила конкурса.

Додатне информације на телефон 012/852-466, или E-mail: smotrahomoljskimotivi@gmail.com

Конкурс погледајте и на: https://homoljskimotivikucevo.org/konkurs-za-idejno-resenje-plakata-55-smotre-homoljski-motivi/

 


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni