ВЕСТИ


БУЏЕТ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 13.10.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Датум: 13.10.2023. године

Општина Кучево је у процесу израде буџета за 2024. годину и жели да укључи своје грађанке и грађане у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани јавним средствима.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да током периода од 13.10.2023. до 25.10.2023. године предложите и подржите пројекте за које сматрате да могу учинити живот у нашој општини  квалитетнијим и лепшим.

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно пројекат  који предлажете треба да обухвата изградњу нових објеката или значајне, дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође, можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

С обзиром да се пројекти финансирају из буџета наше општине, важно је да се пројекти које предлажете односе на објекте, односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

Образац за предлагање пројеката можете преузети у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници, као и у свим месним канцеларијама, или га скинути са веб-презентације Општине Кучево (https://www.kucevo.rs/servis-gradana/budet/budet-opshtine-kuchevo-za-2024.php). Попуњене обрасце можете предати у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Такође, електронску (дигиталну) верзију обрасца можете попунити на веб-презентацији (веб-сајту) Општине Кучево www.kucevo.rs или образац преузети са сајта Општине и попуњени послати на мејл: javnarasprava@kucevo.rs.


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni