ОБРАЗОВАЊЕ


прилог постављен: 16.12.2019. године (прилог припремио: ДМ) 

Назив услуга:

Пријава на конкурс за општинску стипендију


Орган задужен за спровођење на локалном нивоу:

Општинска управа Кучево

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Служба за лични статус грађана, образовање, приватно предузетништво, статус енергетски угрожени купац и просечан приход по члану породице

 

Где и како остварити ваше право:

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

Канцеларија број 11:

  • 012/852-141 (централа) - локал 109, или
  • директан број (двојник): 012/852-103

Сарадник на пословима: Ружица Рајић

 

Потребна документација за остваривање права/услуга:

За пријаву на конкурс за општинску стипендију, потребно је:

1.

Кратка биографија.

2.

Уверење о упису на високошколску установу основаној од стране Републике Србије, или о упису на наредну годину студија високошколске установе  основане од стране Републике Србије.

3.

Потврда да је високошколска установа акредитована.

4.

Уверење о просечној оцени током свих предходник година студија, а за студенте који су уписали I годину основних студија сведочанства о успеху у свим разредима средњих школа.

5.

Копија личне карте  и   одштампани подаци са читача електронске личне карте.

6.

Решење о смештају у другу породицу.

7.

Решење о признавању права на новчану социјалну помоћ чланова домаћинства.

8.

Потврда Националне службе за запошљавање или Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о незапослености, или оверену изјаву два сведока о незапослености чланова домаћинства.

9.

Оверену изјаву два сведока о броју, сродству и занимању чланова домаћинства из месне канцеларије по пребивалишту студента.

10.

Оверену изјаву да није у радном односу и да не прима стипендију по другом основу из месне канцеларије по пребивалишту студента.

11.

Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за последња три  месеца издатог од надлежног органа Општинске управе Кучево.           

Непотпуна документација неће се узети у разматрање.

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni