ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ  МЕСЕЧНОМ ПРИХОДУ


прилог постављен: 17.12.2019. године (прилог припремио: ДМ)


 

Назив услуга:

Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства за конкурисање ученика и студената за ученичке и студентске домове и стипендије


Орган задужен за спровођење на локалном нивоу:

Општинска управа Кучево

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Служба за лични статус грађана, образовање, приватно предузетништво, статус енергетски угрожени купац и просечан приход по члану породице

 

Где и како остварити ваше право:

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

Канцеларија број 11:

  • 012/852-141 (централа) - локал 109, или
  • директан број (двојник): 012/852-103

Сарадник на пословима: Ружица Рајић

 

Потребна документација за остваривање права/услуга:

За издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства за конкурисање ученика и студената за ученичке и студентске домове и стипендије, потребно је:

1.

Koпија личне карте студента;

2.

Уверење о уписаној години студија;

3.

Уверење Управе јавних прихода за последњих три месеца у односу на расписивање конкурса (прибавља се службено);

4.

Уверење из Службе за катастар непокретности (прибавља се службено);

5.

Изјава два сведока о члановима породице, сродству, занимању, години рођења и ЈМБГ, из месне канцеларије по месту пребивалишта студента;

6.

Уверења  – Потврде о приходима породице за последњих три месеца у односу на расписивање конкурса (радни однос, пензије, итд.).


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni