Центар за културу "Драган Кецман" Кучево

 • Трг Вељка Дугошевића 30
 • 12240 Кучево
 • ПИБ: 101276998
 • Матични број: 17310399
 • текући рачун: 840-312664-29
 • телефон: 012/852-466 (директор), 012/850-466 (финансијска служба)
 • имејл: kultkucevo@gmail.com
 • веб-сајт: http://www.homoljskimotivikucevo.org/sr-cir/centar-za-kulturu-cirilica
 • Фејсбук (Facebook): https://www.facebook.com/centarzakulturu.kucevo/
 • имејл за "Хомољски мотиви": smotrahomoljskimotivi@gmail.com
 • имејл за "ФЕСТЕФ": festefkucevo@gmail.com
 • имејл за јавне набавке: czkkucevo.javnenabavke@gmail.com
 • Назив Центра за културу "Вељко Дугошевић" је промењен на седници СО Кучево 18.12.2020. године у "Драган Кецман"

в. д. директора: Златан Забуковец


Напомена: потврдите горе изнети податак код дате установе/предузећа пре употребе истог


 

ПРИЛОЗИ: (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni