ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА РАСПИСАНИ ЗА 13.11.2022. ГОДИНЕ


 

 

Веб-сајт Министарствa за људска и мањинска права и друштвени дијалог: https://www.minljmpdd.gov.rs/index.php

Сектор за националне мањине при министарству: https://www.minljmpdd.gov.rs/nacionalne-manjine.php

Републичка изборна комисија: https://www.rik.parlament.gov.rs/

Републичка изборна комисија - додатна документа: https://www.rik.parlament.gov.rs/snm/329620


ОБАВЕШТЕЊЕ: Расписани су избори за чланове националних савета националних мањина за 13. новембар 2022. године


ВЕСТИ (ВЕБ-ЧЛАНЦИ):

КАНДИДАТИ СА ЛИСТЕ „СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“

[Општина Кучево, 11.09.2022]

Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Изборна листа СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ, коју је, 7. септембра 2022. године, поднела „Група бирача“, СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ, за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

84. СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ – ПРОГЛАШЕНА ЛИСТА „СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“

[Општина Кучево, 11.09.2022]

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 8. септембра 2022. године, разматрала и одлучивала о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ, коју је, 7. септембра 2022. године, поднела „Група бирача“, СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ, за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

НЕПОСРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – ОБРАСЦИ

[Општина Кучево, 11.09.2022]

Изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина за непосредне изборе расписане за 13. новембар 2022. године, подносе се Републичкој изборној комисији у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, најкасније 28. октобра 2022. године у 24.00 часа.

Изборне листе се подносе сваког радног дана, у времену од 9.00 до 17.00 часова, осим последњег дана за подношење изборне листе, када се може поднети до 24.00 часа. Подношење изборне листе треба најавити дан раније, до 17.00 часова, путем електронске поште на адресу rik@parlament.rs.

Обрасце можете погледати/скинути на следећем линку: https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/326122.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

УВИД У ДЕО ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

[Општина Кучево, 11.09.2022]

Део Посебног бирачког списка за територију општине Кучево изложен је у седишту Општинске управе Кучево, Улица Светог Саве бр. 76, у приземљу, канцеларија бр. 2.

Увид у део Посебног бирачког списка врши се у седишту Општинске управе, путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид у Посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/poseban-biracki-spisak/, уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте заинтересованог лица које врши увид.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

[Општина Кучево, 06.09.2022]

Посебан бирачки списак је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право.

Припадници националне мањине уписују се у посебан бирачки списак искључиво на лични захтев.

Посебан бирачки списак води општинска, односно градска управа, као поверени посао, до закључења посебног бирачког списка (15 дана пре одржавања избора).

Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица, у писаној форми, на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта.

Посебан бирачки списак води се за 22 националне мањине и то за припаднике албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, македонске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, хрватске, црногорске и чешке националне мањине.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

[Општина Кучево, 06.09.2022]

Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, расписала је 05. септембра 2022. године изборе за чланове националних савета националних мањина за 13. новембар 2022. године.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

[Општина Кучево, 06.09.2022]

У Регистар националних савета националних мањина уписане су 23 националне мањине.

Припадници 22 мањинске заједнице конституисали су своје националне савете: Буњевци, Бугари, Бошњаци, Мађари, Роми, Румуни, Русини, Словаци, Украјинци, Хрвати, Албанци, Ашкалије, Власи, Грци, Египћани, Немци, Словенци, Чеси, Македонци, Црногорци, Руси, Пољаци. Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије по закону врши функцију националног савета.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

МУЛТИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ

[Општина Кучево, 06.09.2022]

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Комитет министара Савета Европе усвојио је Оквирну конвенцију 1994. године, а 1. фебруара 1995. године отворена је за потписивање државама чланицама Савета Европе. Ширина питања и односа који су регулисани Оквирном конвенцијом учинили су је до сада најсвеобухватнијим међународноправним документом у области мањинских права


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

[Општина Кучево, 06.09.2022]

Поступак доделе средстава из овог буџетског фонда и спровођење јавног конкурса уређени су Уредбом о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине, по којој се сваке године, на основу предлога Савета за националне мањине, доноси Програм за доделу средстава из овог фонда и утврђује приоритетна област финансирања.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

[Општина Кучево, 06.09.2022]

Правни положај и овлашћења националних савета националних мањина уређен је Законом о националним саветима националних мањина.

Национални савет је организација којој се у складу са Законом поверавају одређена јавна овлашћења да учествује у одлучивању или да самостално одлучује о појединим питањима из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма у циљу остваривања колективних права националне мањине на самоуправу у тим областима.

У Регистар националних савета националних мањина уписане су 23 националне мањине. Припадници 22  мањинске заједнице конституисали су своје националне савете: Буњевци, Бугари, Бошњаци, Мађари, Роми, Румуни, Русини, Словаци, Украјинци, Хрвати, Албанци, Ашкалије, Власи, Грци, Египћани, Немци, Словенци, Чеси, Македонци, Црногорци, Руси, Пољаци. Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије по закону врши функцију националног савета.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

1-10 od 11 Следећа страна >>

 

ПРИЛОЗИ:

 


Приређивач веб-странице Избори 13.11.2022. (мањине у РС)": медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема, уређује и објављује: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Ажурирано: 11.09.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni