ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК: ОПШТИНА КУЧЕВО


Прилог објављен: 27. фебруара 2020. године (прилог припремио: ДМ); ажурирано: 08.09.2020. године


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

веб-презентација: www.kucevo.rs


Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине


 

Табела 1: Контакти Општине Кучево (Општинске управе Кучево)

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Улица Светог Саве 76, 12240 Кучево

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНЕ КУЧЕВО: 012/852-141 и 012/852-141

Редни број

НАЗИВ

КОНТАКТ ОСОБА

ТЕЛЕФОН

ЛОКАЛ

КАНЦЕ-ЛАРИЈА

1.

Председник општине

председник:

др Иван Рајичић

 

 

21

Кабинет председника Општине Кучево

секретарица

012/852-178

директан

18

012/852-141

200

1а)

Заменик председника Општине Кучево

Ненад Микић

012/852-141

203

22

1б)

Помоћник председника Општине Кучево

Никола Милорадовић

012/852-141

209

19

2.

Општинско веће

чланови:

Милош Петровић и Даријан Дрикић

012/852-141

210

23

3.

Скупштина општине

председник:

Бранко Кецман

012/852-141

114

5/1

4.

Општинска управа

начелник:

Зоран Велимировић

012/852-141

101

7

5.

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

руководилац:

Милан Ранчић

012/852-141

108

4

6.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

руководилац:

Гордана Марић

012/852-141

108

4

7.

Одељење за буџет и финансије

руководилац:

Тања Живковић

012/852-141

202

20

8.

Одељење за инспекцијске послове

руководилац:

Сузана Ђорђевић

012/852-508

Зграда Месне заједнице Кучево

9.

Одељење за локални економски развој

руководилац:

Ненад Шулејић

012/852-141

206

6

10.

Одсек за рачуноводство

шеф:

Александар Илић

012/852-141

207

24

11.

Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа

шеф:

Марина Ранчић

012/852-141

102

14

12.

Одсек за локалну пореску администрацију

шеф:

Милена Богдановић

012/852-141

102

14

13.

Одсек за пољопривреду

шеф:

Сузана Марковић

012/852-141

109

11

14.

Буџетска инспекција

Богдан Станојевић

012/852-141

202

20

15.

Буџет и финансије / Финансијско планирање

 

012/852-141

202

20

16.

Бифе (спрат)

 

012/852-141

212

16

17.

Програмер

 

012/852-141

205

27

18.

Ликвидатура

 

012/852-141

205

27

19.

Медијски сарадник; за администратора; уредник „еБилтен активности“ и „Кучевачки информатор“;

kucevacke.novine@gmail.com

012/852-141

205

27

20.

Народна одбрана

лице за израду плана одбране:

Љубомир Мишић

012/852-141

112

25

21.

Скупштинска служба

 

012/852-141

107

3

22.

Штаб за ванредне ситуације општине Кучево

Бојан Тадић

063/7-419-355

 

 

23.

Општинско правобранилаштво

Лазар Станојевић

012/852-141

105

5

24.

Бифе (приземље)

 

012/852-141

106

8

25.

Благајна

 

012/852-141

115

2

26.

Возачи; Курир; Обезбеђење;

Пошта

 

012/852-141

104

1

27.

Писарница

 

012/852-141

103

15

28.

Јавне набавке

Мајда Марановић и Слађана Бадркић

012/852-141

110

13

29.

Локална пореска администрација (ЛПА)

 

012/852-141

213

12

30.

Обједињена процедура (урбанизам и грађевинарство) и Озакоњење објеката

 

012/852-141

111

10

31.

Матична служба

матичари:

Александар Павловић и Бојана Лазић

012/852-141

113

11/1

32.

Лично стање грађана, образовање, предузетништво

сарадник на пословима:

Ружица Рајић

012/852-141

109

11

33.

Избеглице, борачка и инвалидска заштита

 

012/852-141

109

11

34.

Дечји и родитељски додатак и породиљска боловања

 

012/852-141

109

11

35.

Књиговодство

 

012/852-141

109

11

36.

Бирачки списак

 

012/852-141

107

3

37.

Заштита животне средине

сарадник на пословима:

Миодраг Миладиновић miodrag1709@gmail.com

063/851-8533

Зграда Месне заједнице Кучево

38.

Централа

 

012/852-141

012/852-142

 

9

39.

Администратор сајта Општине Кучево

Ненад Шулејић

administrator@kucevo.rs

012/852-141

204

28

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО: 1) МЗ Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), 2) МЗ Дубока, 3) МЗ Раденка, 4) МЗ Нересница, 5) МЗ Шевица, 6) МЗ Буковска, 7) МЗ Церемошња (Церемошња, Равниште), 8) МЗ Церовица, 9) МЗ Кучајна, 10) МЗ Кучево, 11) МЗ Каона, 12) МЗ Турија, 13) МЗ Ракова Бара, 14) МЗ Сена, 15) МЗ Љешница, 16) МЗ Српце, 17) МЗ Вуковић, 18) МЗ Зеленик, 19) МЗ Мишљеновац, 20) МЗ Мустапић, 21) МЗ Раброво (Раброво, Мала Бресница) и 22) МЗ Велика Бресница. За представника и број телефона месне заједнице можете контактирати ЦЕНТРАЛУ Општинске управе Кучево на 012/852-141 или 012/852/142 и затражити потребну контакт информацију.


За више о месним заједницама можете посетити веб-страницу веб-презентације Општине Кучево: "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР / Месне заједнице (МЗ)".


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком у наслову мејла "ЗА КОНТАКТЕ", а у опису навести прво назив табеле (назив веб-странице) која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци требају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа), локал 205, тражити медијског сарадника или лице за администратора веб-презентације (веб-сајта) Општине Кучево.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni