ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК: ОПШТИНА КУЧЕВО


Прилог објављен: 27. фебруара 2020. године (прилог припремио: ДМ); ажурирано: 22.07.2021. године


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

веб-презентација: www.kucevo.rs


Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине


 

Табела 1: Контакти Општине Кучево (Општинске управе Кучево)

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ОПШТИНЕ КУЧЕВО)

– ажурирано 22.07.2021. године –

Редни број

НАЗИВ

КОНТАКТ ОСОБА

и/или имејл-адреса

ТЕЛЕФОН

ЛОКАЛ

КАНЦЕ-ЛАРИЈА

0.

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

012/852-141

012/852-142

100

123

9

1.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Иван Рајичић

21

2.

Кабинет председника општине

секретарица

012/852-141

012/852-142

200

18

012/852-178

директно

3.

Заменик председника Општине

Ненад Микић

012/852-141

012/852-142

203

22

012/852-178

директно

4.

Помоћник председника Општине

Даријан Дрикић

012/852-141

012/852-142

210

23

5.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

чланови (7+2):

Милош Петровић...

012/852-141

012/852-142

210

23

6.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

председник:

Бранко М Кецман

012/852-141

012/852-142

114

5/1

7.

Скупштинска служба

 

012/852-141

012/852-142

209

19

8.

ОПШТИНСКА УПРАВА

начелник:

Никола Милорадовић

012/852-141

012/852-142

101

7

9.

ОДЕЉЕЊЕ за општу управу

руководилац:

ЈП

012/852-141

012/852-142

107

3

10.

ОДЕЉЕЊЕ за друштвене делатности

руководилац:

Милан Ранчић

012/852-141

012/852-142

108

4

11.

Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа

шеф:

Марина Ранчић

012/852-141

012/852-142

102

14

12.

Одсек за послове месних канцеларија и матичара

Матична служба

шеф:

Александар Павловић

012/852-141

012/852-142

113

11/1

012/852-103

директан

13.

ОДЕЉЕЊЕ за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

руководилац:

Гордана Марић

012/852-141

012/852-142

108

4

14.

Одсек за пољопривреду

шеф:

Сузана Марковић

012/852-141

012/852-142

109

11

15.

ОДЕЉЕЊЕ за буџет и финансије

руководилац:

Тања Живковић

012/852-141

012/852-142

202

20

16.

Одсек за рачуноводство

шеф:

Александар Илић

012/852-141

012/852-142

207

24

17.

Одсек за послове локалне пореске администрације (ЛПА)

шеф:

Милена Богдановић

012/852-141

012/852-142

102

14

18.

ОДЕЉЕЊЕ за локални економски развој (ЛЕР)

руководилац:

Ненад Шулејић

012/852-141

012/852-142

206

6

19.

ОДЕЉЕЊЕ за инспекцијске послове

руководилац:

Сузана Ђорђевић

012/852-508

зграда Месне заједнице Кучево

20.

Буџетска инспекција

Богдан Станојевић

012/852-141

012/852-142

202

20

21.

Финансијско планирање

 

012/852-141

012/852-142

202

20

22.

Програмер

 

012/852-141

012/852-142

205

27

23.

Ликвидатура

 

012/852-141

012/852-142

205

27

24.

Народна одбрана

(лице за израду Плана одбране)

Љубомир Мишић

012/852-141

012/852-142

112

25

25.

Бирачки списак

 

012/852-141

012/852-142

107

3

26.

Бесплатна правна помоћ

Зоран Велимировић

012/852-141

012/852-142

105

5

27.

Благајна

 

012/852-141

012/852-142

115

2

28.

Јавне набавке

Слађана Бадркић

Мајда Марановић

012/852-141

012/852-142

110

13

29.

Локална пореска администрација (ЛПА)

 

012/852-141

012/852-142

213

12

30.

Обједињена процедура (урбанизам)

Озакоњење објеката

 

012/852-141

012/852-142

111

10

31.

Лично стање грађана, образовање, предузетништво

сарадник на пословима: Ружица Рајић

012/852-141

012/852-142

109

11

32.

Избеглице, борачка и инвалидска заштита

 

012/852-141

012/852-142

109

11

33.

Дечји и родитељски додатака и породиљска боловања

 

012/852-141

012/852-142

109

11

34.

Књиговодство

 

012/852-141

012/852-142

109

11

35.

Заштита животне средине

сарадник на пословима:

Миодраг Миладиновић

miodrag1709@gmail.com

063/851-8533

зграда Месне заједнице Кучево

36.

Возачи; Курир; Обезбеђење

 

012/852-141

012/852-142

104

1

37.

Бифе (на спрату)

 

012/852-141

012/852-142

212

16

38.

Бифе (приземље)

 

012/852-141

012/852-142

106

8

39.

Штаб за ванредне ситуације општине Кучево

Бојан Тадић

063/74-19-355

40.

Писарница

 

012/852-141

012/852-142

103

15

41.

Медијски сарадник

Администратор веб-презентације (веб-администратор сајта) (за)

Уредник и приређивач:

- „Кучевачког информатора“

- „еБилтена активности“

- „КОВИД-19“

- „Службеног гласника Општине Кучево“

kucevacke.novine@gmail.com

42.

Веб-администратор

Ненад Шулејић

administrator@kucevo.rs

012/852-141

012/852-142

206

28

6

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО: 1) МЗ Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), 2) МЗ Дубока, 3) МЗ Раденка, 4) МЗ Нересница, 5) МЗ Шевица, 6) МЗ Буковска, 7) МЗ Церемошња (Церемошња, Равниште), 8) МЗ Церовица, 9) МЗ Кучајна, 10) МЗ Кучево, 11) МЗ Каона, 12) МЗ Турија, 13) МЗ Ракова Бара, 14) МЗ Сена, 15) МЗ Љешница, 16) МЗ Српце, 17) МЗ Вуковић, 18) МЗ Зеленик, 19) МЗ Мишљеновац, 20) МЗ Мустапић, 21) МЗ Раброво (Раброво, Мала Бресница) и 22) МЗ Велика Бресница. За представника и број телефона месне заједнице можете контактирати ЦЕНТРАЛУ Општинске управе Кучево на 012/852-141 или 012/852/142 и затражити потребну контакт информацију.


За више о месним заједницама можете посетити веб-страницу веб-презентације Општине Кучево: "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР / Месне заједнице (МЗ)".


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком у наслову мејла "ЗА КОНТАКТЕ", а у опису навести прво назив табеле (назив веб-странице) која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци требају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа), локал 205, тражити медијског сарадника или лице за администратора веб-презентације (веб-сајта) Општине Кучево.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni