ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК: ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ


Прилог објављен: 27. фебруара 2020. године (прилог припремио: ДМ); ажурирано: 09.09.2020. године


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

веб-презентација: www.kucevo.rs


Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине


 

Табела 5: Јавне установе, јавна предузећа, здравствене установе на територији општине Кучево

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Редни број

НАЗИВ

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ

1.

Туристичка организација „Кучево“ Кучево

в. д. директора: Никола Јовић

секретар: 012/850-666

САЈТ

2.

Библиотека „Никола Сикимић Максим“ Кучево

в. д. директора: Јована Дишић

секретар: 012/850-467

САЈТ

3.

Центар за културу „Драган Кецман“ Кучево

в. д. директорка: Златан Забуковец

012/852-466

САЈТ

4.

Јавно комунално предузеће „Кучево“ Кучево

в. д. директора: Горан Тодоровић

секретарица:

012/852-137

САЈТ

5.

Центар за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“ Кучево

в. д. директора: Верољуб Петровић

информације:

012/852-369

САЈТ

Установа за одрасле и старије „Кучево“ Кучево

012/852-168

 

6.

Дом здравља Кучево

директорка: Емина Перић

информације:

012/852-108

САЈТ

7.

Здравствена станица Раброво

 

012/885-154

 

 


За више о месним канцеларијама можете посетити веб-страницу веб-презентације Општине Кучево: "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / Јавна предузећа и установе".


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком у наслову мејла "ЗА КОНТАКТЕ", а у опису навести прво назив табеле (назив веб-странице) која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци требају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа), локал 205, тражити медијског сарадника или лице за администратора веб-презентације (веб-сајта) Општине Кучево.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni