ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен: 11.12.2019. године (прилог припремио: ДМ); ажуриран: 26.02.2020. године


 

Назив услуге:

Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште или земљиште друге намене

 

1) Kопија решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта (СКОКНИ НА СТАВКУ)

2) Стављање клаузуле правоснажности на решење о промени намене обрадивог пољопривредног
    земљишта
(СКОКНИ НА СТАВКУ)

3) Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта (СКОКНИ НА СТАВКУ)

4) Ослобађање од плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопвиредног земљишта
    (СКОКНИ НА СТАВКУ)


Орган задужен за спровођење:

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Кучево

ОРГАН: Општинска управа Кучево

ОДЕЉЕЊЕ: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

ОДСЕК: Одсек за пољопривреду

 

Где и како остварити ваше право (услугу):

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР:

  • Канцеларија број 11
  • телефон: 012/852-141 или 012/852-142 - централа - локал 109

 

Потребна документација за остваривање права/услуге:

1) Копија решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

 

2) Стављање клаузуле правоснажности на решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

 

3. Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта

 

4. Ослобађање од плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопвиредног земљишта

 
Општинска административна такса за израду копије решења је 250,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053

Република административна такса за израду копије решења је 740,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 36-053

Општинска административна такса за стављање клаузуле правоснажности је 500,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053 

Општинска административна такса за захтев и израду решења је 550,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053

Република административна такса за захтев и израду решења је 870,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 36-053

Износ накнаде утврђен решењем уплаћује се на рачун Републичких административних такси (погледајте фајл: "уплатнице"):

СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

ПРИМАЛАЦ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-714543843-20, модел: 97, позив на број: 36 053

ИЗНОС: _____________


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni