СПОРТ


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа)


Поштовани, на овој страници можете видети материју везану за област спорта коју доноси/усваја локална самоуправа (нпр. Скупштина општине Кучево, Општинско веће, и слично).


ОБАВЕШТЕЊЕ

КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ КУЧЕВО

РАСПИС ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

 

Обавештавају се спортске организације општине Кучево  да сходно Правилнику о категоризацији спортских организација у општини Кучево бр. III-06-3-11/2017/25 најкасније до 31.01.2020. године доставе Упитник за категоризацију спортских организација одштампан на обрасцу број 1 – УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, са пратећом документацијом којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање.

Упитник доставити поштом или лично (на писарници Општинске управе Кучево) на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве 76, са назнаком Комисији за категоризацију спортских организација.

Спортске организације које неблаговремено  доставе тражене податке или доставе податке који су нетачни у односу на оне на основу којих се врши рангирање искључују се из поступка рангирања као и са утврђене ранг-листе.

Образац број 1  Упитник за категоризацију спортких организација можете преузети на званичној интернет презентацији општине Кучево на веб-адреси: http://www.kucevo.rs/servis-gradana/sport.php – „ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 - Упитник за категоризацију спортксих организација“ или путем директне веб-адресе (линка): http://www.kucevo.rs/modules/download_gallery/dlc.php?file=2199

Обавештење објавити на Огласној табли Општинске управе Кучево и на званичној интернет презентацији Општине Кучево www.kucevo.rs


У Кучеву, 15.01.2020. године.


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni