ПРЕДУЗЕТНИЦИ


Све информације око регистрације/оснивања предузетништва (подношења пријаве око оснивања), око захтева за промене у току пословања предузетника, и других евиденција која води АПР можете видети на сајту Агенције за привредне регистре (АПР) - "Предузетници":

 

https://apr.gov.rs/регистри/предузетници.1074.html

 

Пријаве се могу поднети:

  • лично у АПР-у у Београду;
  • лично у Организационој јединици АПР-а у Пожаревцу;
  • лично у општинску канцеларију за предузетнике у Кучеву.

 


Контак особа у Општинској управи Кучево: Ружица Рајић

  • 012/852-141 (централа) - локал 113
  • 012/852-103

поставка: 24.10.2019. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni