ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево)

Канцеларија број 11 - Одсек за пољопривреду

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа) - локал: 109


Захтеви везани за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште или земљиште друге намене

 

           - захтев за копију решења

           - захтев за стављање клаузуле правоснажности

           - захтев за промену намене

           - захтев за ослобађање од плаћања за промену намене

           - уплатнице за промену намене

 

Општинска административна такса за захтев и израду решења је 550,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел и позив на број: 97   36-053.

Република административна такса за захтев и израду решења је 840,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742221843-56, модел и позив на број: 97   36-053.

Општинска административна такса за стављање клаузуле правоснажности је 500,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел и позив на број: 97   36-053.

Општинска административна такса за израду копије решења је 250,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) броје: 840-742251843-73, модел и позив на број: 97   36-053.

 

Износ накнаде утврђен решењем уплаћује се на рачун Републичких административних такси.


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni