OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево)

Канцеларија број 10 - Јединица за обједињену процедуру

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа) - локал: 111ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

 

Првог дана марта месеца 2015. године ступиле су на снагу одредбе Закона о планирању и изградњи које предвиђају обједињену процедуру за издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 овог Закона.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи, издавање локацијских услова, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфрструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката односно издавања локацијаских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности Општине Кучево.

Ова процедура предвиђена је новим Законом о планирању и изградњи са циљем да се на лакши, бржи и једноставнији начин омогући грађанима да у што краћем року дођу до неопходног одобрења за градњу.

Спровођење обједињене процедуре у Општини Кучево врши се од стране Јединице за обједињену процедуру у оквиру Одељења за привреду и имовинско-правне послове, Улица Светог Саве број 76, канцеларија број 10.

Додатне информације грађани могу добити позивом на број телефона 012/852-141, локал број 111, или на имејл адресе: urbanizam@kucevo.rs, objedinjenaprocedura@kucevo.rs, gradjevnirastvo@kucevo.rs.


Архиву можете видети на веб-адреси (линку): http://www.kucevo.rs/arxiva.php


КОРИСНИ САЈТОВИ/ЛИНКОВИ:

Потребна документација
downloads: 1092 | type: doc | size: 31 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni