ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Канцеларија број 12 - Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа) - локал: 213

Канцеларија број 14 - Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа) - локал: 102


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2020. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2020. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2019. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама приземља бр. 14 и бр. 12 или на телефон централе: 012/852-141 и/или 012/852-142, и то: канцеларија 14 – локал 102, канцеларија 12 – локал 213.


 

ПРИЛОЗИ

ФАЈЛОВИ, ДАТОТЕКЕ, ДОКУМЕНТИ:

КЛИКНИ (на плаво) И ОТВОРИ/СКИНИ


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni