ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Канцеларија број 12 - Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа) - локал: 213

Канцеларија број 14 - Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа) - локал: 102


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2020. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2020. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2019. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама приземља бр. 14 и бр. 12 или на телефон централе: 012/852-141 и/или 012/852-142, и то: канцеларија 14 – локал 102, канцеларија 12 – локал 213.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Кучево, јул 2020. године

Обавештавају се сва правна лица и предузетници, да је рок за подношење пореске пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине до 31. јула 2020. године.

Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе, подноси се на Обрасцу 1, који је саставни део Правилника о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе.


 

ПРИЛОЗИ

ФАЈЛОВИ, ДАТОТЕКЕ, ДОКУМЕНТИ:

КЛИКНИ (на плаво) И ОТВОРИ/СКИНИ

Подношење пореске пријаве
downloads: 379 | type: docx | size: 12 kB
Одлука о утврђивању просечних цена
downloads: 1114 | type: pdf | size: 111 kB
Списак парцела по зонама (2020)
downloads: 23 | type: xlsx | size: 2 MB
Графички приказ зона
downloads: 276 | type: zip | size: 48 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni