ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


креирао и уређује: медијски сарадник и веб-администратор - kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 30.07.2021. ГОДИНЕ

Обавештавате се да је носилац пројекта „GANGYAN COO“ ДОО СМЕДЕРЕВО поднео Министарству животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона са годишњим капацитетом 1.000.000 тона на катастарским парцелама бр. 1539 КО Каона и 1532/1 КО Кучево.


[Прочитај више]


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni