ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


креира и уређује: медијски сарадник и веб-администратор - kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ЈАВНА РАСПРАВА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

[02.12.2021]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ВИДУ ОТВОРЕНОГ САСТАНКА: 06.12.2021. ГОДИНЕ

Јавна расправа на Нацрт одлуке о буџету Општине Кучево за 2022. годину се спроводи у периоду од 30.10.2021. године до 08.12.2021. године.

Oтворени састанак представника надлежних органа Општине Кучево са заинтересованим грађанима и грађанкама, представницима удружења грађана и заинтересоване стручне јавности поводом Нацрта одлуке о буџету Општине Кучево за 2022. годину биће одржан у седишту Општинске управе Кучево, Уллица Светог Саве 76, Скупштинска сала, дана 06.12.2021. године са почетком у 11 часова.


[Прочитај више]

РАНИ ЈАВНИ УВИД (ОД 13. ДО 27.10.2021. ГОДИНЕ)

[20.10.2021]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: ОД 13. ДО 27.10.2021. ГОДИНЕ

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду оглашава "Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације подручја ветроелектране "Ракова Бара" на територији општине Кучево.

Рани јавни увид ће се вршити у периоду од 13. до 27. октобра 2021. године у просторијама Општинске управе Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.

ОГЛАШАВАЊЕ можете погледати ОВДЕ.

ЕЛАБОРАТ за израду Плана детаљне регулације подручја ветроелектране "Ракова Бара" на територији општине Кучево можете погледати ОВДЕ.


[Прочитај више]

ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (30.07.2021)

[21.07.2021]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 30.07.2021. ГОДИНЕ

Обавештавате се да је носилац пројекта „GANGYAN COO“ ДОО СМЕДЕРЕВО поднео Министарству животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона са годишњим капацитетом 1.000.000 тона на катастарским парцелама бр. 1539 КО Каона и 1532/1 КО Кучево.


[Прочитај више] (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni