Јавна рсправа стамбена стратегија

[28.04.2022]

Јавна расправа


[Прочитај више]

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КРЕЧЊАКА "ДРЕЊАР-СТЕЊЕ" ТУРИЈА

[19.05.2022]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 03.06.2022. ГОДИНЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ПД Бранко Моравац д. о. о. поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, заведено под бројем 353-02-1315/2022-03, за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту Дрењар-Стењекод Турије...

Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама СО Кучево, дана 03.06.2022. године са почетком у 12:00 часова, на начин како је то прописано Инструкцијом Владе према којој се састанци одржавају коришћењем информационо-комуникационих средстава.


[Прочитај више]

ЈАВНИ УВИД – СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ“

[09.02.2022]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: 10.02.2022. ГОДИНЕ

Обавештавамо вас да ће се у четвртак, 10.02.2022. године, са почетком у 11.00 часова, у скупштинској сали Општине Кучево одржати Јавни увид у јавну расправу о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Споменика природе Дубочка пећина - Гаура маре.

Организатор јавног увида је Министарство заштите животне средине Републике Србије у сарадњи са Заводом за заштиту природе Републике Србије.


[Прочитај више]

ЈАВНИ УВИД У ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ ВЕЗАНО ЗА СП „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” (ДОПУНА)

[21.12.2021]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: ОД 17.12.2021. ДО 05.01.2022. ГОДИНЕ

Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД У ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ”.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 5. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се у четвртак 10.2.2022. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Општинске управе Кучево, Скупштинска сала, Улица Светог Саве, број 76.


[Прочитај више]

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СП „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ”

[18.12.2021]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: ОД 17.12.2021. ДО 05.01.2022. ГОДИНЕ

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ  СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 5. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Дубочка пећина – Гаура Маре”  и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1300 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666 и Завода за заштиту природе Србије, Београд, Др Ивана Рибара 91, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 5. јануаром 2022. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине:

-      поштом или на писарницу, са назнаком СП „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” – Јавни увид о заштити,

-      електронским путем на e-mail адресу Aleksandra.Doslic@ekologija.gov.rs


[Прочитај више] (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni