MATIČNA SLUŽBA

Za izvod iz matične knjige rodjenih potrebno je:

-popunjeni zahtev za izdavanje izvoda rodjenih

-uplatnice

Primalac:

-opštinska taksa  840-742251843-73, broj modela 97,poziv na broj 36-053,iznos 100,00   

-republička taksa 840-742221843-57 broj modela 97,poziv na broj 36-053 iznos 420,00   

svrha uplate – za izvod iz mkr                 

kancelarija br.11

 

 

Za izvod iz matične knjige venčanih potrebno je:

-popunjeni zahtev za izdavanje izvoda venčanih

-uplatnice

-opštinska taksa 840-742251843-73,broj modela 97,poziv na broj 36-053 iznos 100,00

-republička taksa 840-742221843-57,broj modela 97,poziv na broj36-053iznos 420,00

-svrha uplate – za izvod iz mkv

kancelarija br.11

 

 

Za izvod matične knjige umrlih potrebno je:

-popunjeni zahtev za izdavanje izvoda umrlih

-uplatnice

-opštinska taksa 840-742251843-73,broj modela 97,poziv na broj 36-053 iznos 100,00

-republička taksa 840-742221843-57broj modela 97,poziv na broj36-053 iznos 420,00                                    -svrha uplate – za izvod iz mku

kancelarija br.11

 

 

 


Za uverenje o državljanstvu potrebno je:

-dva obrasca uverenja o državljanstvu

-popunjeni zahtev za izdavanja uverenja o državljanstvu

-uplatnice

-svrha uplate – za uverenje o državljanstvu

-opštinska taksa 840-742251843-73 broj modela 97,poziv na broj36-053,iznos 100,00

-republička taksa 840-742221843-57,broj modela97,poziv na broj36-053,iznos 740,00

-Za lica koja su rodjena od 1980.godine uverenja o državljanstvu se nalaze u knjizi rodjenih u mestu rodjenja

kancelarija br.11

 

 

Za uverenje o životu,za lica koja su radila u inostranstvo potrebno je:

-original dokumenta poslatog iz inostranstva,njegova fotokopija

-lična karta penzionera

-lice lično dolazi da potpiše pred službenim licem

-uplatnice

-svrha uplate za uverenje

-opštinska taksa 840-742251843-73,broj modela 97,poziv na broj 36-053,iznos 300,00

-republička taksa 840-742221843-57,broj modela 97,poziv na broj 36-053,iznos 740,00 kancelarija br.11

 

 

Za upis u matičnu knjigu umrlih potrebno je:

-dve potvrde o smrti od Doma zdravlja u orginalu

-lična karta umrlog,

-lična karta prijavioca,

-izvod rodjenih za umrlog, u orginalu

-izvod venčanih za umrlog u orginalu

-uverenje o državljanstvu za umrlog ne starije od 6.meseci  u orginalu

kancelarija br.11

 

 

Za venčanje potrebno je:

-izvod iz matične knjige rodjenih za oba buduća bračna druga,u originalu

-uverenje od državljanstvu (ne stariji od 6 meseci) za oba buduća bračna druga,u oritginalu

-važeća lična karta

-važeće lične karte za dva svedoka

-uplatnice za venčanje u službenim prostorijama iznosi: u radnom vremenu 500,oo dinara,posle radnog vremena 700,00 dinara, vikendom iznos venčanja je 1000,oo dinara; van službenih prostorija je 6.000,oo dinara,

-prijavu za zaključenje braka podnose punoletni muškarac i žena državljanin R.Srbije

-maloletno lice može podneti prijavu za zaključenje braka samo na osnovu sudske odluke kojom mu se odobrava stupanjeu brak pre punoletstva,

 

 

 

Za lice koje  je strani punoletni  državljanin a sklapa brak kod nas potrebno je:

-izvod iz marične knjige rodjeih ( ne stariji od 6.meseci ), internacionalni

-prevod tog izvoda overen od strane sudskog tumača

-važeći pasoš,njegova fotokopija,prevod tog pasoša od strane sudskog tumača,

-prilikom sklapanja braka obavezno prisustvo sudskog tumača za strani jezijk koji stranka sama obezbedjuje

-uverenje o slobodnom bračnom stanju ( ne stariji od 6.meseci) uzimajse u zemlji čiji su državljani u orginalu

-prevod tog uverenja od strane sudskog tumača

kancelarija br.11

 

 

Promena prezimena posle razvoda braka

Postupak za promenu prezimena posle prestanka braka može se pokrenuti u roku od 60 dana po prestanku braka (pravosnažne presude o razvodu ili poništenju braka).

Postupak se pokreće pred opštinskim organom uprave nadležnim za matične poslove

u kome je brak bio zaključen ili u mestu prebivališta bračnog druga koji traži promenu.

Uz zahtev se prilaže:

-pravosnažna presuda o razvodu  ili poništenju braka

-lična izjava o uzimanju ranijeg prezimena

-izvod venčanih

-lična karta

kancelarija br.11

 

 

Za upis rodjenja deteta rodjenog u inostranstvu potrebno je:

-izvod rodjenih na internacionalnom za dete

-izvod rodjeih za oba roditelja

-izvod venčanih

-uverenje o državljanstvu za oba roditelja (ne starije od 6 meseci)

-uverenje o prebivalištu za oba roditelja iz PS-a u vreme rodjenja deteta

-zapisnik o priznavanju očinstva ako nisu u braku, overen prevod

-zahtev za upis u MKR

kancelarija br.11

 

 

Za izdavanje izvoda iz matične knjige rodjenih,venčanih i umrlih na internacionalnom potrebno je:

-uplatnice

-svrha uplate,za izvod  iz mkr  ili mkv ili mku,

-opštinska taksa 840-742251843-73,broj modela 97,poziv na broj 36-053,iznos 100,oo

-republička taksa 840-742221843-57,broj modela 97,poziv na broj36-053,iznos  690,oo

   kancelarija br.11

MATIČNA SLUŽBA

Telefon:852-103;852-141,852-142, lokal 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni