МАТИЧНА СЛУЖБА (канцеларија број 11)

Телефон:852-141,852-142, локал 103

maticar@kucevo.rs

 

Za uverenje o državljanstvu potrebno je:

-dva obrasca uverenja o državljanstvu

-popunjeni zahtev za izdavanja uverenja o državljanstvu

-uplatnice

-svrha uplate – za uverenje o državljanstvu

-opštinska taksa 840-742251843-73 broj modela 97,poziv na broj36-053,iznos 100,00

-republička taksa 840-742221843-57,broj modela97,poziv na broj36-053,iznos 630,00

-Za lica koja su rodjena od 1980.godine uverenja o državljanstvu se nalaze u knjizi rodjenih u mestu rodjenja

kancelarija br.11

 

 

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni